I studentske prakse online

Na konferenciji „Mogu li studentske prakse biti i online?“ razgovaralo se o mogućnostima provođenja studentske prakse u uslovima koje je donijela pandemija virusa Covid-19. O ovoj zanimljivoj i veoma aktuelnoj temi razgovarali su članovi ERSE mreže. Obrazovanje […]

Zasađene sadnice šljive i borovnice

Zahvaljujući našem donatoru CARE International obezbjedili smo sadnice šljive i borovnice koje su uspješno zasađene na imanju OPZ Eko Budućnost. Sadnice su nabavljene u svrhu jačanja kapaciteta zadruge sa ciljem ekonomskog jačanja žena kroz projekat “Unapređenje socijalnih[…]