Eskalacija partnerskog nasilja nad ženama u učestalosti i intenzitetu do femicida, odnosno ubistva, prethodno dugotrajno zlostavljanje partnerke, ogolila je sve slabosti društvenog sistema i ukazala na potrebu okupljanja stručnjaka kako bi bolje razumjeli fenomen partnerskog nasilja i unaprijedili znanja, vještine i kompetencije neophoden za jačanje dostupnosti i kvalitete zaštite, te podrške za žrtve, saopšteno je ispred Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti regije Doboj, koji su se juče okupili da razgovaraju, između ostalog, o uzrocima, oblicima i posljedicama partnerskog nasilja.

Jedna od panelistica na seminaru, pod nazivom, “Nasilje nad ženama u partnerskim odnosima: razumijevanje, procjena rizika i intervencije socijalnog rada” bila je i Biljana Đukić, socijalna radnica Udruženja građana “Budućnost”, koja je govorila o posebnoj mjeri podrške žrtvama porodičnog nasilja, te zaštitnoj mjeri obavezan psihosocijalni tretman učinioca nasilja.

Na seminaru je zaključeno da je evidentno da postoje nedostaci u praksi, kao i činjenica da je nasilje u porodici u značajnom porastu, a da je kaznena politika blaga ili neefikasna na šta ukazuje nesrazmjer u broju prijava i broju optuženih/osuđenih učinioca ovog krivičnog djela. Takodje, rečeno je da je žrtvama nasilja potrebna veća socijalna podrška za život van nasilnog konteksta, kao i da aktere koji se bave ovim pitanjem treba ojačati u pogledu većeg osposobljavanja za razumijevanje i provođenje zaštitne mjere obavezan psihosocijalni tretman za učinioce nasilja kao vida prevencije ponavljanja nasilja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *