maj 16, 2023

Inicijativa za definisanje adekvatnog pravnog okvira koji bi uredio

Ova inicijativa podnijeta je u okviru realizacije projekta „Ekonomske i socijalne prilike ka...

dec 10, 2022

Ako je muškarac, zašto je žena žrtva?

Nasilje. Tema o kojoj se mnogo piše i diskutuje, ali ponekad bez istinskog...

nov 14, 2022

BESPLATNE TELEFONSKE LINIJE ZA ŽRTVE NASILJA NAD ŽENAMA I

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja...

nov 4, 2022

Neksus pristup: Poljoprivredni biznisi čvrsto stoje uz zajednice

S obzirom da je kriza nesrazmjerno pogodila one grupe koje su se već...

okt 21, 2022

Održan okrugli sto sa ciljem dodatne podrške marginalizovanim osobama

Predstavnici Udruženja građana „Budućnost“ i lokalne zajednice opštine Modriča održali su okrugli sto...

sep 28, 2022

Kampanja „ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom – promocija

Udruženje građana "Budućnost" 20. avgusta 2022. godine pokrenulo je kampanju pod nazivom „ZAJEDNO...

sep 23, 2022

Predstavnice Trag fondacije iz Beograda u posjeti Udruženju građana

Predstavnice Trag fondacije iz Beograda posjetile su, 22. septembra 2022. godine, Udruženje građana...

sep 19, 2022

Monitoring posjeta dobitnicama granta

U okviru projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19...

aug 29, 2022

Uručena donacija Civilnoj zaštiti opštine Modriča

Predstavnici Udruženja građana „Budućnost“ i opštine Modriča potpisali su danas ugovor o primopredaji...