aug 28, 2023

Gradonačelnica Sarajeva u posjeti Udruženju građana „Budućnost“

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, posjetila je 25. avgusta 2023. godine prostorije Udruženja građana...

jun 26, 2023

Održani okrugli stolovi o rodnoj ravnopravnosti u političkom životu

Udruženje građana „Budućnost“ je u periodu od septembra 2022. godine do kraja juna...

maj 16, 2023

Inicijativa za definisanje adekvatnog pravnog okvira koji bi uredio

Ova inicijativa podnijeta je u okviru realizacije projekta „Ekonomske i socijalne prilike ka...

mar 14, 2023

Forumi sa organizacijama civilnog društva

Udruženje građana „Budućnost“ je od februara 2023. godine započelo održavanje foruma sa organizacijama...

dec 10, 2022

Ako je muškarac, zašto je žena žrtva?

Nasilje. Tema o kojoj se mnogo piše i diskutuje, ali ponekad bez istinskog...

nov 14, 2022

BESPLATNE TELEFONSKE LINIJE ZA ŽRTVE NASILJA NAD ŽENAMA I

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja...

nov 4, 2022

Neksus pristup: Poljoprivredni biznisi čvrsto stoje uz zajednice

S obzirom da je kriza nesrazmjerno pogodila one grupe koje su se već...

okt 21, 2022

Održan okrugli sto sa ciljem dodatne podrške marginalizovanim osobama

Predstavnici Udruženja građana „Budućnost“ i lokalne zajednice opštine Modriča održali su okrugli sto...

sep 28, 2022

Kampanja „ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom – promocija

Udruženje građana "Budućnost" 20. avgusta 2022. godine pokrenulo je kampanju pod nazivom „ZAJEDNO...