U nastavku rada na projektu Studentskom praksom brze do posla nastala je još jedna publikacija: “Smjernice i silabusi za provodjenje studentske prakse u Bosni i Hercegovini”.

Dokument sadrži smjernice za provođenje studentske prakse i primjere silabusa za tehničke i društvene nauke. S obzirom na specifičnosti studentske prakse, predloženi silabusi imaju odgovarajuće anekse, koje ostali univerzitetski predmeti nemaju.

Ova stručna publikacija se naslanja na prethodno urađenu studiju “Studentska praksa u zemljama Evropske unije: Prijedlog modela za BiH” i temelji se na usvojenim prijedlozima modela studentske prakse koji su u ovoj studiji detaljno definisani.

Izdavanjem ovih veoma važnih dokumenata želimo pomoći i olakšati uvođenje redovne studentske prakse u sistem visokog obrazovanja u BiH koja će biti uređena prema EU standardima i omogućiti studentima da steknu kvalitetno obrazovanje koje im pruža i praktične vještine.

Oba pomenuta dokumenta mozete pronaći na https://euresurs.ba/projekat/studentskom-praksom-brze-do-posla/5