Tokom projekta “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH”, ranjive kategorije u BiH su imale podršku i zbrinjavanje. Veliki broj ljudi je zaposleno kroz socijalna preduzeća. Poboljšana je pozicija zlostavljanih žena kroz program sigurnih kuća, romske populacije kroz rad u socijalnim preduzećima, LGBT populacije, oboljelih od cerebralne paralize i distrofije i drugih ranjivih kategorija u BiH. 

Projektima CARE International Balkans, obuhvaćene su organizacije iz čitave BiH: UCPD Goražde, Amica Educa, Sarajevski otvoreni centar, UG Budućnost Modriča, Duga, Otaharin, UG Nešto Više, COD Luna Rudo i UŽ Maja.  

 „Smatram da su organizacije tokom ovog trogodišnjeg projekta na izvrstan način iskoristile podršku koju su dobile od Vlade Češke republike. Kreiranjem novih i poboljšanjem postojećih usluga prema svojim ciljnim grupama ove 2020. godine, organizacije ostaju na znatno višem nivou, nego što su bile na početku 2018.“, istakao je Branislav Tanasijević, projekt menadžer CARE International Balkans. 

“S ponosom možemo reći da iza nas ostaju pozivna djela koja su u prethodne tri godine, kroz jačanje organizacija civilnog društva učinila živote njihovih korisnika i korisnica, predstavnika i predstavnica marginalizovanih grupa, boljim, što jeste bio i krajnji cilj koji smo željeli postići”, istakla je Sumka Bučan, direktorica CARE International Balkans. 

Projekat je kroz protekle tri godine, znatno doprinio jačanju slabe socijalne zaštite, kao i pristupu pravima i socijalnoj uključenosti za marginalizovane i najugroženije društvene kategorije. Dio projekta će biti nastavljen uz podršku Austrijske razvojne agencije – ADA.  

Udruženje građana „Budućnost“ saradnju sa CARE International Balkans započelo je 2018. godine. Projekt je znatno doprinio opremanju sigurne kuće, podršci zbrinjavanju žena i djece žrtava nasilja, te zagovaranju za važna pitanja usmjerena na obeshrabrivanje porodičnog nasilja. 

„U prethodne dvije godine, zahvaljujući ovom donatoru, zamijenili smo stolariju i namještaj, kupili novu peć i kuhinjske elemente u sigurnoj kući, ali je znatan dio sredstava uložen i u ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja kroz nabavku različitih mašina i alata“ – istakla je Jelena Mišić, direktorica UG „Budućnost“ iz Modriče.   

Ona je dodala i to da su ponosni i na “Kutak za djecu” u kojem su radili sa djecom korisnica, a koji je takođe finansiran kroz pomenuti projekat.

Ne smijemo zaboraviti ni ulaganje u edukovanje zaposlenih, pa smo tako učestvovali na velikom broju treninga koji su nam važni za dalji rad i jačanje vlastitih kapaciteta kroz izradu važnih dokumenata, kao i to da nam je urađen i redizajn web stranice na kojoj redovno izvještavamo o  našim aktivnostima. Tokom trajanja ovog projekta imali smo priliku i da sa drugim OCD, na studijskim posjetama i sastancima, razmjenjujemo iskustva, što je takođe od velikog značaja. Zahvalni smo i na maskama i sredstvima za dezinfekciju tokom pandemije i radujemo se našoj budućoj saradnji“, naglasila je Jelena Mišić, direktorica UG „Budućnost“ .