Nasilјe prema ženama, kako govore podaci, već ima epidemijske razmjere: jedna od tri žene širom svijeta iskusi neku formu fizičkog ili seksualnog nasilјa tokom svog života, a najčešće od partnera ili muškarca koga poznaje. Ogromna većina njih nauči vrlo vješto da krije  eventualno zadobijene povrede i ožilјke, te se nasilјe u značajnom broju slučajeva i ne prijavlјuje.

Međutim, šta se desi kada na „epidemiju nasilјa prema ženama“ imamo još jednu epidemiju – onu izazvanu virusom Covid -19? U takvoj situaciji postavlјa se realno pitanje šta se dešava sa ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilјa?

U prethodnih devet mjeseci, koliko se borimo sa virusom Covid -19, svjedoci smo da preporuke za samoizolaciju i smanjenje društvenih kontakata imaju negativne efekte na žene, ali i djecu, žrtve nasilјa. Zbog ograničenja kretanja, ali i ekonomske nestabilnosti, gubitka posla, zabilјežen je za 30% veći broj slučajeva nasilјa u porodici. Sa ovakvim podacima ne zaostajemo za ostatkom svijeta budući da je u Kini za vrijeme epidemije izazvane virusom Covid-19 zabilјeženo tri puta više prijava porodičnog nasilјa, dok je u SAD broj ovih prijava udvostručen.

Ovakvi podaci trebaju nam biti pogon za još snažnije djelovanje u cilјu osnaživanja i zaštite žena žrtava rodno zasnovanog nasilјa, jer vanredna situacija ili vanredno stanje ne opravdavaju činjenje nasilјa u porodici i rodno zasnovanog nasilјa.

Ohrabrujemo žrtve da prijave nasilje, a u najgoroj, po život opasnoj situaciji, da bježe!

1264 besplatni broj telefona za Republiku Srpsku i 1265 takođe besplatna SOS linija za Federaciju BiH. Prijavite nasilje!

U kampanji 16 Dana aktivizma izlazimo sa jasnom porukom za sve žene – Nemojte čekati da epidemija prođe, prijavite nasilјe!