Na konferenciji „Mogu li studentske prakse biti i online?“ razgovaralo se o mogućnostima provođenja studentske prakse u uslovima koje je donijela pandemija virusa Covid-19.

O ovoj zanimljivoj i veoma aktuelnoj temi razgovarali su članovi ERSE mreže. Obrazovanje ne smije izgubiti na kvaliteti i važno je da se paralelno sa prilagođavanjem nastave na fakultetima i studentska praksa prilagodi trenutnim okolnostima. Reforma visokog obrazovanja je važna u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji. Program menadžer Delegacije EU u BiH Vladimir Pandurević je stoga naglasio važnost ovakvih mreža kao resursa tokom procesa pregovora. „Ovo je kvalitetan projekt koji zavrjeđuje da bude finansiran od strane EU,“ rekao je Pandurević.

Direktorica udruženja „Prava za sve“ Diana Šehić predstavila je rezultate rada na projektu i istakla kako je godina koju je obilježila pandemija Covid-19 iskorištena za jačanje online platformi i izradu veoma važnih publikacija koje pomažu kvalitetno organizovanje studentske prakse na univerzitetima i kod poslodavaca u BiH. Zatim, naglasila važnost održavanja dijela studentske prakse online budući da će se i nakon pandemije dosta poslova obavljati putem Interneta.

Potpredsjednik Privredne/gospodarske komore FBiH Mirsad Jašarspahić je kazao kako se uprkos pandemiji studentske prakse moraju nastaviti uz savremena sredstva komunikacije. Naveo je i primjer studentskih razmjena koje se u EU obavljaju online. Direktor Privredne komore RS Pero Ćorić je rekao: „Najbitnije je da u svakom preduzeću koje učestvuje u studentskoj praksi postoje dobri mentori sa pedagoškim vještinama koji su sposobni studente uvesti u proces edukacije kroz rad“.

Direktor firme Capitalia iz Sarajeva Nedim Haverić je na primjeru svoje firme istako: „Neki studenti su pokazali sjajan proaktivan stav i prepoznati su kao oni koji potencijalno mogu unaprijediti poslovanje naše firme“.

Predstavnik studenata Kenan Gutić je naglasio kako se svijet u pandemiji okrenuo obrazovanju zbog čega i inovativni obrazovni projekti u BiH moraju opstati.

Tokom diskusije u kojoj su učešće uzeli predstavnici više univerziteta, koji su se složili da je sociološka dimenzija studentske prakse jako važan segment i da je potrebno omogućiti lično učešće studenata gdje je god to moguće.