Zahvaljujući našem donatoru CARE International obezbjedili smo sadnice šljive i borovnice koje su uspješno zasađene na imanju OPZ Eko Budućnost.

Sadnice su nabavljene u svrhu jačanja kapaciteta zadruge sa ciljem ekonomskog jačanja žena kroz projekat “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH”.

Projekat provodi CARE International u BiH – Sarajevo, uz podršku Vlade Češke republike