I studentske prakse online

Na konferenciji „Mogu li studentske prakse biti i online?“ razgovaralo se o mogućnostima provođenja studentske prakse u uslovima koje je donijela pandemija virusa Covid-19. O ovoj zanimljivoj i veoma aktuelnoj temi razgovarali su članovi ERSE mreže. Obrazovanje […]