Udruženje građana „Budućnost“ je u periodu od septembra 2022. godine do kraja juna 2023. godine održalo seriju od 16 okruglih stolova, a u okviru projekta “Žene grade budućnost” finansijski podržanog od strane Američke ambasade u BiH koji se realizuje u sljedećim lokalnim zajednicama: Doboj, Petrovo, Modriča, Vukosavlje, Stanari, Teslić, Brod i Derventa.

Cilj okruglih stolova bila je razmjena mišljenja i stavova o značaju Platforme zajedničkog djelovanja žena izabranih u zakonodavnu i izvršnu vlast, stepenu učešća žena u javnom i političkom životu te mogućnostima za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, naročito u izbornom procesu, sa posebnim osvrtom na lokalni nivo. Na okruglim stolovima, u uvodnom izlaganju predstavljen je i projekat koji se realizovao. Takođe, ovom prilikom prezentovan je i izvještaj nevladinih organizacija prema CEDAW Komitetu o učešću žena u javnom i političkom životu. Na okruglim stolovima učešće su uzeli predstavnici mjesnih zajednica, neformalnih grupa žena ili žene okupljene oko udruženja, ili uopšte građani i građanke.

Okrugli stolovi bili su prilika za razmjenu mišljenja o značajnim temama vezanim za rodnu ravnopravnost u BiH, a njihovim održavanjem došlo se do ključnih zaključaka koji se uglavnom svode na to da su žene ključan faktor u političkom životu BiH, što zbog svoje brojnosti (jer čine 52% stanovništva), što zbog izgradnje ličnih kapaciteta, ali da su razlozi zašto kod nas nema više žena u politici: mentalitet i vaspitanje da su manje sposobne od muškaraca, shvatanje sredine da je ženama mjesto u kući, zbog dvostrukih obaveza (na poslu i u kući), zbog nedostatka samopouzdanja i osjećanja lične nesigurnosti, zbog nedostatka saradnje i solidarnosti među ženama. Žene se povlače kada vide da ne mogu ništa uraditi i da ne mogu ni na šta uticati. Politika je jako surov prostor za ženu i rijetke istrajavaju i opstaju na političkoj sceni. Nedostaje jako puno edukacije i nadstranačkog uvezivanja žena, te da je potrebno taj segment unaprediti kako bi se unaprijedila rodna ravnopravnost u političkom životu. Lokalne zajednice treba da preduzimaju inicijativu za regionalne sastanke, saradnju i razmjenu iskustava i da u svom radu koriste kapacitete civilnog društva na dostizanju ravnopravnosti polova.