Lokalni akcioni plan za djecu opštine Modriča

„Invstiranje za djecu“ je projekat, podržan od strane međunarodne organizacije „Save the Children“, koji provodi UG „Budućnost“ u saradnji sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Zenica, „Zdravo da ste“ Banjaluka i „Naša djeca“ Sarajevo.

U sklopu ovog projekta, jedna od aktivnosti bila je i izrada Lokalnog akcionog plana za djecu, koja je započela potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Opštinom Modriča 23.09.2015.godine. Na osnovu ovog dokumenta, Načelnik opštine Modriča imenovao je Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu u opštini Modriča, a na 27. sjednici Skupštine opštine Modriča je usvojen Prijedlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za djecu na području opštine Modriča za srednjoročni period. Opština Modriča je svojim Rješenjem od 28.10.2015.godine imenovala i Radnu grupu, koju čine predstavnici institucija koje u svojim nadležnostima imaju određeni vid brige o djeci, kao i predstavnici Opštine Modriča i predstavnici UG „Budućnost“.  Lokalni akcioni plan, koji je trebalo da bude dostavnjen na razmatranje i redovnu skupštinsku raspravu, još u maju 2016. godine, dva puta je povučen sa dnevnog reda Skupštine na doradu, a do danas još nije završen i stavljen u redovnu skupštinsku proceduru.

[…]

Potpisana JAVNA OBEĆANJA kandidata za načelnike i odbornike u SO Modriča

Zalagačka akcija “Potpisivanje i objavljivanje JAVNOG OBEĆANJA” koju je udruženje građana “Budućnost” provodilo u okviru projekta “Investiranje za djecu”, a koju su realizovala djeca volonteri iz Modriče, Banjaluke, Zenice i Sarajeva završena je juče.

Pristigla potpisana JAVNA OBEĆANJA kandidata za odbornike i načelnike SO Modriča objavljujemo na našoj web stranici kako smo prvobitno i obećali.

Cilj ove zalagačke akcije je podići kvalitet života djece kroz povećanje vidljivosti djece u opštinskom budžetu i drago nam je da su oni kojima je ova akcija bila namijenjena prepoznali njen značaj.

[…]

UG “Budućnost” na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu

Direktorka Udruženja građana “Budućnost” iz Modriče, Gordana Vidović, učestvovala je 22. i 23. septembra na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Uključivanje muškaraca i dječaka u sprječavanje rodno zasnovanog nasilja“ koja je održana u Sarajevu. 

Konferenciju su organizovali UN Women u Bosni i Hercegovini i Ambasada Švedske, a okupila je međunarodne i domaće stručnjake i stručnjakinje iz vladinog i nevladinog sektora.

Cilj konferencije je razvijanje i razmjena prakse, znanja i iskustava iz oblasti uključivanja muškaraca u ostvarivanje rodne ravnopravnosti sa fokusom na sprečavanje rodno-zasnovanog nasilja, prezentovanje postojećih podataka o radu sa muškarcima na ostvarivanju rodne ravnopravnosti, predstavljanje i diskusija o metodama prevencije, kao i u radu sa počiniocima, osvrt na metodologiju koja se koristi u BiH, te eventualne mjere za poboljšanje pristupa i prezentacija dobrih praksi iz odabranih zemalja.

[…]

POZIV za “Javno obećanje” budućih odbornika i načelnika djeci Modriče

Aktivnost koju provodi UG “Budućnost” sa grupom djece, volontera, u okviru  projekta  “Investiranje za djecu”, čiji cilj je podići kvalitet života djece kroz povećanje vidljivosti djece u opštinskom budžetu, trenutno je usmjerena na jednu veoma važnu zalagačku akciju.

Riječ je o aktivnosti pod nazivom “Potpisivanje i objavljivanje Javnog obećanja”, koju su kreirala djeca, volonteri UG “Budućnost” u saradnji sa njihovim vršnjacima u Zenici, Banjaluci i Sarajevu.

“Ponudili smo kandidatima za odbornička mjesta, kao i kandidatima za mjesto načelnika, da potpišu Javno obećanje, kojim će se obavezati da će u svom budućem mandatu djelovati u pravcu najboljeg interesa djeteta”, saopšteno je iz  Udruženja.

[…]

OPZ “Eko Budućnost” na Sajmu privrede “Modriča 2016”

Među 180 izlagača iz BiH i Srbije koji su danas predstavili svoje proizvode na sedmom po redu sajmu privrede “Modriča 2016” bila je i Opšta poljoprivredna zadruga (OPZ) “Eko Budućnost”.

Glavni ciljevi OPZ su unapeđenje zajedničke proizvodnje u okviru zadruge, obezbjeđenje plasmana na domaćem i stranom tržištu poljoprivrednih proizvoda, obavljanje poljoprivrednih poslova u cilju sticanja dobiti, kako za zadrugu, tako i za zadrugare i stručno istraživačke usluge iz oblasti razvoja poljoprivrede i sela, seoski turizam i slično. Zadruga trenutno radi na svom razvoju i unapređenju i planira da u narednom periodu postane prepoznatljiva po ponudi širokog asortimana vrhunskog kvaliteta.

[…]

Studijska posjeta Zaštićenoj kući u Donjim Kladarima

 

U nastavku projekta „Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice“ koji provodi udruženje građana „Budućnost“ u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju Modriča, juče je organizovana studijska posjeta bolnici i Zaštićenoj kući u Donjim Kladarima.

Posjeti su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje i opština učesnica u projektu.

Biljana Marić, koordinatorka projekta istakla je da je ova studijska posjeta značajna, prije svega, jer ima zadatak da upozna sve pomenute predstavnike sa modelom zaštićenog stanovanja, ali i sa Zaštićenom kućom koja vrlo uspješno funkcioniše u okviru Bolnice za hroničnu psihijatriju Modriča.

 

[…]

Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja

 

Udruženje građana „Budućnost“ Modriča, u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju Modriča, implementira projekat pod nazivom „Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice“.

Projekat, čiji cilj je destigmatizacija psihički bolesnog čovjeka koji uz svoju bolest živi jedan kvalitetan život kao dio društva iz kojeg je potekao, realizuje se u 12 opština – dobojska regija (Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo, Šamac), posavski kanton u FBiH (Odžak, Orašje, gradačac) i Brčko distrikt.

Projektom se žele ojačati kapaciteti profesionalaca i srodnika za kreiranje efikasnijeg pristupa u radu usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života i razvoj novih mogućnosti lica sa mentalnim poteškoćama, te unaprijediti mehanizme intersektorske koordinacije kroz razvijanje održivih modela implementacije člana 19. UN-ove Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama, kao i senzibilisati javnost o navedenoj problematici.

[…]

Susret djece u Zenici

  U okviru projekta Ulaganje u djecu koje udruženje „Nasa djeca“ Zenica provodi sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Sarajevo, „Budućnost“ Modriča i „Zdravo da ste“ Banja Luka uz podršku organizacije Save the Children, održan je susret dječijih[…]