Globalana kampanja “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama” obilježava se svake godine raznim aktivnostima, događajima i akcijama širom svijeta u periodu od 25. novembra do 10. decembra.

 

Cilj kampanje je podizanje svijesti javnosti o prevenciji i zaštiti žena od nasilja. Fondacija Udružene žene Banjaluka u periodu od 20. novembra do 10. decembra provodi promotivne aktivnosti i događaje u okviru kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama” sa snažnom porukom da ne smijemo tolerisati nasilje prema ženama.

Aktivnosti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja Fondacija Udružene žene Banja Luka, provodi u saradnji sa partnerskim organizacijama iz BiH, koje su posvećene istom cilju i to: Fondacijom Lara, UG Budućnost Modriča, Medica Zenica, Prava za sve Sarajevo i Žena BiH Mostar. Kreirani su promotivni materijali za cijelu Bosnu i Hercegovinu, TV spot, radio spot, billboard, city light, kao i džepni kalelendar, koji će se distribuisati i promovisati kroz radio i tv emisije, društvene mreže i putem uličnih akcija.

U cilju najave kampanje, Fondacija Udružene žene je u partnerstvu sa Komisijom za ljudska prava Parlamentarne Skupštine BiH i Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova Parlamentarne Skupštine BiH 24.11.2016. godine organizovala konferenciju u Parlamentarnoj Skupštini BiH. Na konferenciji je, između ostalog, učesnicima/cama predstavljena video reportaža u kojem funkcioneri i poznate javne ličnosti govore o svom zalagačkom radu na polju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, učešću žena u izgradnji mira, stabilnosti i sigurnosti i pozivaju na nultu toleranciju prema nasilju.

Fondacija Udružene žene Banja Luka je i ove godine koordinisala aktivnosti pripreme zajedničkog BiH Kalendara aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja, koji je preveden i na engleski jezik i uvršten u globalni „Online kalendar“ na stranici globalne kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja kojim administrira Centar za globalno liderstvo žena, kako bi informacije o aktivnostima tokom kampanje u BiH, bile dostupne aktivistkinjama i aktivistima širom svijeta.

 

Udružene žene Banja Luka