Udruženje građana “Budućnost” juče je, zajedno sa nevladinim organizacijama iz BiH, kao i predstavnicama zakonodavnih tijela BiH, bilo dio događaja pod nazivom  “Prva Gender kafa”.

Tema prve razmjene informacija na Gender kafi bila je: “Ekonomske reforme i ženska politička participacija”.

Neki od zaključaka ovog interesantnog događaja bili su da Reformska agenda kao dokument ima dosta propusta i da pitanja koja ne sadrži, a svakako bi trebalo su socijalna pravda, žene, marginalizovane grupe, itd. Takođe je rečeno da činjenica da je Reformska agenda potpisana od svih predstavnika političkih partija, ne znači da su je i svi potpisnici pročitali, što bi se svakako trebalo ispitati. Predstavnice NVO sektora rekle su da one kao organizacije civilnog društva zahtijevaju i učiniće sve da budu dio procesa donošenja, usvajanja i primjene Reformske agende, s obzirom da posjeduju stručnjake i realne podatke sa terena.

“Ne želimo više donošenje važnih državnih odluka u kafanama. Mora se dati mogućnost građanima i građankama ove države da učestvuju u kreiranju važnih odluka koje se tiču svih nas”, rekla je jedna od učesnica ovog događaja.

Događaj je organizovan u zgradi Evropske Unije u Sarajevu, u organizaciji švedske organizacije Kvinna till Kvinna.