Predstavnice Udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče i Centra za pravnu pomoć ženama iz Zenice održale su juče u Sarajevu sastanak sa predstavnicom UNDP-a Sabinom Hidanović u vezi nastavka aktivnosti na projektu „Efikasniji pristup besplatnoj pravnoj pomoći za marginalizovane grupe građana“.

Zaključak sastanka je bio da sa aktivnostima na projektu svakako treba nastaviti, s obzirom da su rezultati na terenu, i na jednom i na drugom području, pokazali da je pružanje besplatne pravne pomoći ženama u BiH prijeko potrebno.