CARE International organizovao posjetu partnerskoj organizaciji “Nešto Više” iz Mostara

Predstavnici sedam nevladinih organizacija koje finansira organizacija CARE International u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“ sastali su se u utorak 25. juna u Mostaru kako bi razgovarali o dosadašnjim rezultatima, te planiranim aktivnostima za naredni period.

„Zadovoljni smo s dosadašnjim rezultatima na projektu. Svaka od sedam organizacija koje učestvuju u projektu dobila je neophodnu pomoć za realizaciju redovitih aktivnosti, a pristupili su sistematskom mapiranju usluga koje pružaju, izradi komunikacijske i zagovaračke strategije, te zapošljavanju pripravnika koji će dobiti neophodnu obuku, ali i doprinijeti daljem razvoju poslovanja organizacije“, istakla je Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE International Balkans.

Ona je dodala da je redovni partnerski sastanak održan u sjedištu NVO “Nešto Više” u Humilišanima u Mostaru, gdje upravljaju svojim preduzećem Eko dizajn.

“Ovo je proces kroz koji osiguravamo ostalim partnerima da uče jedni od drugih s ciljem efikasne podrške svojim ciljnim grupama”, dodala je Bučan.   

[…]

Posjeta predstavnika CARE International: Planiranje budućih aktivnosti u projektu

Projekt menadžeri CARE International iz Češke i Sarajeva, Marcela Zarubova i Branislav Tanasijević posjetili su juče predstavnike Udruženja građana „Budućnost“ kako bi razgovarali o trenutnom projektu koji UG „Budućnost“ zahvaljujući njima implementira, ali i o planovima za budućnost.

Jelena Mišić, direktorica UG Budućnost, predstavila je rezultate koji su ostvareni u prošloj projektnoj fazi, te je pohvalila senzibilitet ove organizacije da svoj novac uloži u aktivnosti koje su za UG „Budućnost“ bile od velike važnosti.

[…]

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA

… koje je 12.06.2019. objavilo Udruženje “Prava za sve” i partnerska organizacija “Budućnost“ za podnošenje ponuda za angažman osobe ili pravnog lica u okviru realizacije projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” , a koja se […]

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA

… koje je 12.06.2019. objavilo Udruženje “Prava za sve” i partnerska organizacija “Budućnost“ za podnošenje ponuda za angažman osobe ili pravnog lica u okviru realizacije projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” , a koja se[…]

Jačanje kapaciteta Udruženja građana “Budućnost”

Predstavnice Fondacije INFOHOUSE iz Sarajeva, u ponedjeljak 10. juna, posjetile su Udruženje građana “Budućnost” kako bi se bolje upoznale sa radom, ciljevima i zaposlenima, a sve u svrhu kreirnja i izrade Strategije zagovaranja i komunikacije, koja će, zahvaljujući organizaciji CARE International, za UG “Budućnost” biti izrađena do kraja juna 2019. godine.

Naime, UG “Budućnost” Modriča, u okviru projekta “Bolja društvena zaštita kroz izgradnju kapaciteta OCDa Bosne i Hercegovine” pored aktivnosti usmjerenih na rad sa ciljnim grupama projekta, radi i na izgradnji svojih ličnih kapaciteta, te je u skladu sa tim, CARE international angažovao Fondaciju INFOHOUSE iz Sarajeva da zajedno sa zaposlenima UG “Budućnost” izrade Strategiju zagovaranja i komunikacije. Za potrebe Strategije izrađen je i izvještaj o procjeni potreba UG “Budućnost”.

[…]

Održana završna konferencija “Zajedno u borbi protiv korupcije”

UG „Budućnost“ Modriča je 28. maja 2019. godine, u prostorijama JP Srpski kulturni centar Modriča realizovalo završnu konferenciju pod nazivom “Zajedno u borbi protiv korupcije”.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Razvijenje antikorupcijskih praksi u lokalnim zajednicama“, koji uz podršku Ambasade SAD-a u BiH, u lokalnim zajednicama: Šamac, Vukosavlje, Odžak, Modriča i Brod realizuje UG „Budućnost“ iz Modriče.

Cilj realizacije ovog događaja je prezentacija sveukupnih rezultata, ali i preporuka, do kojih se došlo prilikom implementacije projekta.

[…]

Studijska posjeta Češka: UG „Budućnost“ ostvarilo saradnju sa sigurnom kućom iz Praga

Predstavnice Udruženja građana „Budućnost“ učestvovale su u trodnevnoj studijskoj posjeti u organizaciji Care International, koja je održana u glavnom gradu Češke, Pragu od 27-30. maja 2019. godine.

Studijskoj posjeti, pored UG „Budućnost“, prisustvovale su još i organizacije „Otaharin“ iz Bijeljine i „Sarajevski otvoreni centar“. Svi učesnici studijske posjete dobili su zadatak da nađu  organizaciju u Pragu koja se bavi istim ili sličnim poslom i da dogovore sastanak sa ciljem razmjene iskustava, ideja i eventualne zajedničke saradnje u budućnosti. Tim povodom, predstavnice UG „Budućnost“ održale su sastanak u organizaciji „Acorus“, gdje su ih srdačno dočekale direktorica Jaroslava Chalupkova i socijalna radnica Katarina Šinkova.

[…]

UG “Budućnost” dio radionice “Snažnije žene sa invaliditetom u pokretu žena BiH”

Udruženje žena sa invaliditetom “Nika” iz Banjaluke, održalo je radionicu pod nazivom “Snažnije žene sa invaliditetom u pokretu žena BiH”, kojoj je prisustvovalo 35 žena predstavnica ženskih nevladinih organizacija, te organizacija žena sa invaliditetom.

Radionica je održana od  od 31. maja do 2. juna u Kozarskoj Dubici sa ciljem razmjene iskustava učesnica, upoznavanja sa problemima sa kojima se susreću žene sa invaliditetom, ali i u cilju dogovora oko buduće zajedničke saradnje. Razgovarano je o ženskom aktivizmu uopšteno, o položaju žena sa invaliditetom u okviru ženskog aktivizma, a izrađen je i okvirni plan tj. kalendar budućih zajedničkih aktivnosti. Ovom prilikom potpisan je i Memorandum o saradnji između svih prisutnih organizacija.

[…]