Udruženje žena sa invaliditetom “Nika” iz Banjaluke, održalo je radionicu pod nazivom “Snažnije žene sa invaliditetom u pokretu žena BiH”, kojoj je prisustvovalo 35 žena predstavnica ženskih nevladinih organizacija, te organizacija žena sa invaliditetom.

Radionica je održana od  od 31. maja do 2. juna u Kozarskoj Dubici sa ciljem razmjene iskustava učesnica, upoznavanja sa problemima sa kojima se susreću žene sa invaliditetom, ali i u cilju dogovora oko buduće zajedničke saradnje. Razgovarano je o ženskom aktivizmu uopšteno, o položaju žena sa invaliditetom u okviru ženskog aktivizma, a izrađen je i okvirni plan tj. kalendar budućih zajedničkih aktivnosti. Ovom prilikom potpisan je i Memorandum o saradnji između svih prisutnih organizacija.

Udruženje građana Budućnost dogovorilo je da tokom sljedeće sedmice održi sastanak sa predstavnicama organizacija žena sa invaliditetom iz Modriče kako bi se dogovorile zajedničke aktivnosti za naredni period.