Predstavnici sedam nevladinih organizacija koje finansira organizacija CARE International u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“ sastali su se u utorak 25. juna u Mostaru kako bi razgovarali o dosadašnjim rezultatima, te planiranim aktivnostima za naredni period.

„Zadovoljni smo s dosadašnjim rezultatima na projektu. Svaka od sedam organizacija koje učestvuju u projektu dobila je neophodnu pomoć za realizaciju redovitih aktivnosti, a pristupili su sistematskom mapiranju usluga koje pružaju, izradi komunikacijske i zagovaračke strategije, te zapošljavanju pripravnika koji će dobiti neophodnu obuku, ali i doprinijeti daljem razvoju poslovanja organizacije“, istakla je Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE International Balkans.

Ona je dodala da je redovni partnerski sastanak održan u sjedištu NVO “Nešto Više” u Humilišanima u Mostaru, gdje upravljaju svojim preduzećem Eko dizajn.

“Ovo je proces kroz koji osiguravamo ostalim partnerima da uče jedni od drugih s ciljem efikasne podrške svojim ciljnim grupama”, dodala je Bučan.   

„NVO “Nešto Više” je imala sreću da uzme učešće u projektu koji nam osigurava razvoj organizacije u skladu s našim potrebama. CARE International nam je do sada kroz projekt osigurao izolaciju na zgradi farme koju imamo u Humilišanima, te izradu ograde koja je bila preduslov da kuću stavimo u funkciju trening centra, istakao je Aleksandar Bundalo, direktor NVO “Nešto Više”.

Bundalo je dodao kako su kroz projekt dobili neophodnu opremu za održavanje imanja, kao i priliku za zapošljavanje mlade osobe na puno radno vrijeme tokom godine dana.

“Takođe, radili smo sa savjetnicima koji su nam pomogli da izradimo strateški plan i plan promocije, kao i dopunimo biznis plan za poduzeće Eko dizajn kojim upravljamo. Radujemo se narednim projektnim aktivnostima kroz koje ćemo otići u studijsku posjetu sličnoj organizaciji u Češku, a radujemo se i volonterima iz Češke koji će doći na naše imanje i pomoći nam u svakodnevnim aktivnostima. Care International je podržao i radionice koje radimo s djecom s poteškoćama u razvoju i tako koristimo poljoprivredu u svrhu radne terapije“, zaključio je Bundalo.

CARE International ima veliko iskustvo u razvijanju kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva (OCD), kao i u zalaganju za različita pitanja ljudskih prava u BiH, pružajući podršku lokalnim predstavničkim organizacijama. Nemogućnost institucija vlasti u BiH da osiguraju adekvatnu socijalnu zaštitu marginalizovanim i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, rezultovalo je činjenicom da ove kategorije stanovništva zavise od organizacija civilnog društva. Kroz projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“ je izabrano sedam organizacija koje prolaze intenzivan program jačanja kapaciteta kako bi mogli putem svojih servisa kvalitetno odgovoriti na potrebe korisničkih grupa poput osoba s rijetkim oboljenjima i poteškoćama, LGBTIQ populacije, Romi i Romkinje, žene žrtve nasilja, te osobe koje žive na ivici siromaštva.