Predstavnice Udruženja građana „Budućnost“ učestvovale su u trodnevnoj studijskoj posjeti u organizaciji Care International, koja je održana u glavnom gradu Češke, Pragu od 27-30. maja 2019. godine.

Studijskoj posjeti, pored UG „Budućnost“, prisustvovale su još i organizacije „Otaharin“ iz Bijeljine i „Sarajevski otvoreni centar“. Svi učesnici studijske posjete dobili su zadatak da nađu  organizaciju u Pragu koja se bavi istim ili sličnim poslom i da dogovore sastanak sa ciljem razmjene iskustava, ideja i eventualne zajedničke saradnje u budućnosti. Tim povodom, predstavnice UG „Budućnost“ održale su sastanak u organizaciji „Acorus“, gdje su ih srdačno dočekale direktorica Jaroslava Chalupkova i socijalna radnica Katarina Šinkova.

„Acorus pruža smještaj, socijalnu, psihološku i pravnu pomoć za žrtve nasilja i u tome smo veoma slični. Ono u čemu se razlikujemo jeste finansijska strana, jer „Acorus“ ima daleko veću podršku države za svoj rad. Takođe, žrtve nasilja koje su smještene u njihovu sigurnu kuću, uglavnom su ekonomski nezavisne, zaposlene žene, te nema potrebe da se radi na razvijanju tog segmeta u organizaciji, što je kod nas jedan od prioriteta. Nezaposlenost u Pragu je 2% i to znatno olakšava rad predstavnika Acorus-a. Ono što nas dodatno razlikuje jeste i činjenica da “Acorus”, pored sigurne kuće, ima dva socijalna stana u kojem žene žrtve nasilja mogu da žive maksimalno godinu dana nakon izlaska iz sigurne kuće, ukoliko nisu riješile svoje stambeno pitanje ili im je još uvijek potrebna pomoć stručnog tima“, rekla je Dajana Ilić, stručna saradnica za odnose s javnošću UG „Budućnost“ koja je tokom pomenute studijske posjete predstavila rad svih organizacionih jedinica UG „Budućnost“, posebno se osvrnuvši na zalagački rad koji provode od 1996. godine i pomoću kojeg su uticali na značajne izmjene zakona u državi.

Pored Acorus-a, posjetili su i organizaciju “Slovo 21”, koju su 1999. godine osnovali Jelena i Džemil Silajdžić iz Sarajeva u želji da pomognu romskoj populaciji da se izbori sa diskriminacijom u Pragu. Najznačajnije aktivnosti ove organizacije su svjetski romski festival Khamoro i projekat „Family next door“ koji traje već 14 godina i koji podrazumjeva da romi i neromi jedan dan u godini ručaju zajedno za istim stolom. Ovaj projekat je bio njihov najveći izazov s obzirom da je do prije 14 godina to Česima bilo skoro pa nezamislivo.

Učesnici pomenute studijske posjete imali su priliku da prisustvuju i  nekim od aktivnosti romskog festivala koji se održavao baš u periodu ove posjete, poput večeri romske muzike i izložbe, da upoznaju Davida Tišera, direktora organizacije ARA ART, prve i jedine romske LGBTI organizacije koji je pričao o tome kako je to biti dvostruko diskriminisan u 21. vijeku, ali i da posjete Impact hub, mjesto koje se proteže na 7.700 metara kvadratnih i koje okuplja kreativne i inovativne  preduzetnike i odakle su potekli mnogobrojni značajni projekti.