Najava realizacije novog projekta

UG “Budućnost Modriča” je 20. novembra 2018. godine započelo realizaciju projekta „Osnaženi kapaciteti relevantnih institucija u opštinama Modriča, Derventa, Brod, Šamac, Stanari i Vukosavlje za efikasniji odgovor na rodno zasnovano nasilje“, a uz podršku Ministarstva za ljudska[…]

Održana konferencija “Studentskom praksom brže do posla”

Poslodavci, akademska zajednica, studenti i organizacije civilnog društva su na skupu u Sarajevu pod nazivom „Studentskom praksom brže do posla“, koji je održan 15. aprila 2019. godine, razmatrali neophodnost uvođenja studentske prakse kao podsticaj boljem obrazovanju i bržem zapošljavanju mladih u Bosni i Hercegovini.

Skup su organizovale Udruženja „Prava za sve„ iz Sarajeva i „Budućnost“ iz Modriče u okviru istoimenog projekta koji finansira Evropska unija: „Evropska unija je u proteklih 20 godina izdvojila preko 60 miliona evra za podršku sektoru obrazovanju što će i nastaviti u narednom periodu. Posebna pažnja biće posvećena reformi visokog obrazovanja i tranziciji mladih do zaposlenja, s obzirom da je povezivanje obrazovanja i tržišta rada neophodno za stručno osposobljavanje mladih“, istakla je Ljiljana Pandžić iz Delegacije Evropske unije u BiH.

[…]

UG “Budućnost“ dodijelilo nagrade za najbolji video ili literarni rad o korupciji na temu „Čega se bojim?“

Predstavnice Udruženja građana „Budućnost“ su u prethodnom periodu dodijelile nagrade učesnicima/cama konkursa  za najbolji video ili literarni rad o korupciji na temu „Čega se bojim?“. Dodjela zahvalnica i nagrada je upriličena u prostorijama škola koje pohađaju nagrađeni učenici/e.

Konkurs za najbolji video ili literarni rad o korupciji na temu „Čega se bojim?“ održan je u okviru projekta „Razvijanje antikorupcijskih praksi u lokalnim zajednicama“, podržanog od strane Ambasade SAD-a u BiH, a koji realizuje Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče. Konkurs je otvoren 28. januara 2019. godine, a bio je namijenjen djeci uzrasta 12-19 godina sa područja opština Modriča, Vukosavlje, Šamac, Brod i Odžak. Rezultati konkursa objavljeni su 15. marta 2019. godine.

“Treba istaći da su djeca vrlo rado pristupila ovoj aktivnosti, jer smatraju da je potrebno mnogo više pričati o korupciji kao društvenom problemu, te da se zajedničkim snagama i preventivnim radom sa mladima može postići mnogo na umanjenju posljedica koje donosi ova društvena devijacija”, rekla je Biljana Savičić, koordinatorka projekta i dodala da veliku zahvalnost duguju i školama za podršku prilikom realizacije aktivnosti.

U nastavku teksta objavljujemo nagrađene video i literarne radove:

[…]