U toku realizacije aktivnosti projekta „Osnaženi kapaciteti relevantnih institucija u opštinama Modriča, Derventa, Brod, Šamac, Stanari i Vukosavlje za efikasniji odgovor na rodno zasnovano nasilje“, podržanog od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u toku mjeseca marta 2019. godine,  održane su radionice na temu: „Individualni plan zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja“.

Osnovni cilj radionica je osnaživanje i senzibilizacija profesionalaca zaposlenih u institucijama (subjekata zaštite) za pitanja rodno zasnovanog nasilja i efikasnije postupanje u navedenim slučajevima. Radionice su uključivale tri modula: senzibilizacija profesionalaca o rodno zasnovanom nasilju; domaći zakonodavni okvir, harmonizacija primjene i usklađenost sa odredbama Istanbulske konvencije; osnaživanje za izradu individualnog plana podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja i organizovanje „konferencije slučaja“.

Konferencija slučaja uključuje prikupljanje svih relevantnih informacija o slučaju kojim raspolažu institucije u lokalnoj zajednici, zajedničkoj procjeni situacije/rizika i planiranju sveobuhvatnih mjera zaštite.

Jedna od osnovnih preporuka koja proizilazi iz održanih radionica jeste da je metoda „konferencije slučaja“ značajna za sveobuhvatnu izradu individualnog plana zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja , te da se definitivno zajedničkim planiranjem mjera zaštite omogućava da one budu prilagođene specifičnim karakteristikama slučaja i efikasno izvedene imajući u vidu da se predstavnici institucija na konferenciji slučaja lično obavezuju na sprovođenje planiranih mjera i u precizno određenom roku.