Usvojen Nacrt Lokalnog akcionog plana za djecu na području opštine Modriča

Odbornici Skupštine opštine Modriča juče su jednoglasno usvojili Nacrt Lokanog akcionog plana za djecu na području opštine Modriča za period 2018-2022. godina.

Istovremeno je odlučeno da će se, najkasnije u roku od 40 dana, ovaj dokument razmatrati u formi Prijedloga.

Lokalni akcioni plan (LAP) za djecu opštine Modriča je rezultat zajedničkog rada predstavnika svih institucija za brigu o djeci na području opštine Modriča, lokalne samouprave, nevladinih organizacija i nadležnih institucija.

[…]

Donacija udruženja Pomozi.ba: Odjeća i hrana za korisnike Sigurne kuće

Zahvaljujući odličnoj saradnji koje je UG „Budućnost“ ostvarilo sa udruženjem „Pomozi.ba“ iz Sarajeva, ali i njihovoj izuzetnoj humanosti, na našu adresu danas je stiglo šest paketa odjeće, namjenjenih korisnicima Sigurne kuće.

Naime, u ovo prednovogodišnje vrijeme svaka pomoć je dobrodošla, a udruženje „Pomozi.ba“ odlučilo je da dio pomoći koju oni dijele, uruče i našim korisnicima.

„Danas smo dobili šest paketa odjeće koje ćemo u narednim danima podijeliti korisnicima naše Sigurne kuće. Važno je napomenuti da ovo nije prvi put da udruženje „Pomozi.ba“ pomaže korisnike „UG Budućnost“, s obzirom da su prije nekoliko dana obradovali našu bivšu korisnicu i njene tri kćerke paketima prehrambenih proizvoda, sokova i slatkiša, kojima jedan ovakav gest mnogo znači, naročito u ovom prazničnom periodu. Želimo ovom prilikom od srca da se zahvalimo predsjedniku i osnivaču Udruženja „Pomozi.ba“, Elviru Karaliću, ali i cijelom timu ovog udruženja, na humanom i nesebičnom činu, u naše i u ime svih naših korisnika, kojima ćemo ovu pomoć podijeliti u narednim danima“, saopšteno je iz UG „Budućnost“.

[…]

Zaposleni UG „Budućnost“ završili obuku o standardu ISO 9001:2015

 

Zaposleni Udruženja građana „Budućnost“ danas su uspješno završili obuku o međunarodnom standardu ISO 9001:2015 koju je ispred agencije „QFS Consulting“ iz Trebinja provela konsultantica Davorka Đukić – Ratković.

Naime, UG „Budućnost“ je i u 2018. godini zadržalo sertifikat ISO 9001:2008, te je iz toga razloga bila potrebna dodatna edukacija zaposlenih o novinama koje predviđa standard ISO 9001:2015, a na koji će se organizacija presertifikovati do polovine naredne godine.

[…]

UG „Budućnost“ učesnik prve konferencija na temu ravnopravnosti polova, imovinsko-pravnih pitanja i rada zemljišne administracije

Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana „Budućnost“ bila je jedna od panelista na konferenciji “Put ka ravnopravnosti žena i muškaraca u zemljišnoj administraciji u BiH”, inače prvoj konferenciji ovog tipa u Bosni i Hercegovini – na temu ravnopravnosti žena i muškaraca, imovinsko-pravnih pitanja i rada zemljišne administracije, koja je održana u utorak u Sarajevu. 

Konferencija je dio planiranih aktivnosti na unapređenju zemljišne administracije i procedura u BiH u okviru provođenja CILAP projekta, a organizovana je kako bi se predstavile dobre prakse i razmjenila iskustava sa ciljem podizanja svijesti o pitanjima ravnopravnosti žena i muškaraca u radu zemljišnih administracija. Naime, iako su sa pravnog stanovišta muškarci i žene jednaki u smislu prava da posjeduju imovinu, lokalni običaji i tradicije često favorizuju vlasništvo muškaraca (prema podacima iz ankete “Home budget survey”,  u BIH tek 15% stambenih jedinica je u vlasništvu žena).

[…]