Udruženje građana „Budućnost“ sa ponosom može da kaže da 2017. godinu završava veoma uspješno. Veselimo se novim radnim pobjedama, kojih će itekako biti. A kako je nama protekla godina na izmaku donosimo vam u sljedećim redovima.

2017. godinu započeli smo potpisivanjem ugovora o realizaciji novog projekta koji za cilj ima eliminaciju nasilja u porodici kroz psihosocijalni tretman sa počiniocima nasilja, te uspostavljanje tretmanskih centara u dvije regije Republike Srpske. S obzirom da „Budućnost“ od 2010. godine radi sa počiniocima nasilja u Muškom centru, projekat poput ovog bio je logičan slijed našeg daljeg djelovanja u tom pravcu.

Ova godina bila je i značajna kada je u pitanju podrška osobama sa mentalnim teškoćama. Tokom rada na projektu „Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice“ i izrade situacione analize nedvosmisleno je prepoznata potreba za uvođenjem modela zaštićenog stanovanja kao jednog od najboljih načina zbrinjavanja hroničnih duševnih bolesnika, na šta smo mi, ali i Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, ukazivali sve vrijeme trajanja projekta.

 

S obzirom da je UG „Budućnost“ uložila sve svoje napore da, prilikom katastrofalnih poplava koje su zadesile našu zemlju 2014. godine, pomognemo stanovništvu pogođenom poplavama, kao svojevrsan nastavak te pomoći, bile i aktivnosti koje smo tokom cijele 2017. godine provodili zahvaljujući projektu koji je finansirala Evrpska unija i koji se provodio u opštinama Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac. Tako smo dodijelili ukupno 38 grantova za revitalizaciju privrednih aktivnosti stanovništa iz pomenutih opština, obnovili ambulantu porodične medicine u Gornjoj Slatini, donirali opremu i inventar Domu zdravlja Domaljevac-Šamac, finansirali asfaltiranje pristupnog puta ambulanti porodične medicine u Vukosavlju, poklonili 72 knjige za lektiru osnovnim i srednjim školama ovih opština, donirali sadnice drveća i cvijeća, te po dvije ručne radio stanice za civilnu zaštitu sve tri opštine. U okviru ovog projekta napisali smo dva veoma značajna dokumenta Strategija informisanja javnosti i Analiza rizika od poplava, koji će svaka od pomenutih opština usvojiti na sjednicama skupština.

 

Bila je ovo ujedno i 17. godišnjica rada Sigurne kuće, sedma godišnjica rada Muškog centra, a Budućnost je napunila 21. godinu.

I ove godine smo radili sa djecom, te smo tako organizovali niz edukativno-kreativnih radionica, panel diskusija, okruglih stolova, izložbi i kamp u prirodi za više od 3.000 djece iz Modriče, Šamca, Vukosavlja, Domaljevca…

Globalnu kampanju „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“ obilježili smo organizujući niz aktivnosti poput: okruglih stolova, uličnih akcija, Dana otvorenih vrata, memorijalnih posjeta.

U novembru 2017. godine krenuli smo u realizaciju aktivnosti na projektu „Poboljšanje pristupa uslugama za žene i djevojke žrtve porodičnog nasilja u Bosni i hercegovini“ kao partneri Fondaciji lokalne demokratije Sarajevo.

Naši zaposleni i ove godine su nastavili da se edukuju, te je tako „Budućnost“ bila učesnik brojnih obuka, treniga, edukacija, konferencija, te studijskih posjeta širom Bosne i Hercegovine, Austrije, Bugarske, Hrvatske i Srbije. Od septembra 2017. godine „Budućnost“ je član Upravnog odbora Evropske mreže za rad sa počiniocima nasilja sa sjedištem u Berlinu.

 

UG „Budućnost“ je od 2015. godine nosilac sertifikata za sistem upravljanja prema ISO 9001:2008, a u 2017. godini je uspješno završena revizija dosadašnjeg rada po pomenutoj standardizaciji, te nam je produženo važenje sertifikata. S obzirom na to, svi zaposleni UG „Budućnost“ morali su biti dodatno edukovani o novinama koje predviđa standard ISO 9001:2015, a na koji će se organizacija presertifikovati do polovine naredne godine.

 

Posljednja potvrda našeg zalagačkog truda i rada stigla je juče, kada su odbornici skupštine opštine Modriča usvojili Nacrt Lokalnog akcionog plana za djecu sa područja opštine Modriča, dokumenta koji predstavlja je rezultat zajedničkog rada predstavnika svih institucija za brigu o djeci na području opštine Modriča, lokalne samouprave, nevladinih organizacija i nadležnih institucija. Osnovni cilj donošenja LAP-a za djecu u opštini Modriča je stvaranje što povoljnijih uslova za život djece i porodice, njihovo zdravo psiho-fizičko odrastanje i uključivanje u društvo i participaciju u odlučivanju, a sve to u najboljem interesu djece.

Bila je ovo godina u koj
oj smo dali naš maksimum da ostvarimo zacrtane ciljeve i smatramo da smo u tome uspjeli. UG “Budućnost” ove godine je napunilo 21. godinu i ponosni smo što možemo da kažemo da za sve te godine koliko postojimo rezultati i dalje ne prestaju da se nižu. Želim da se zahvalim našim donatorima, parnerima, volonterima/kama i cjelokupnom timu UG “Budućnost”, ali i svima vama koji ste godinama uz nas i da vam čestitam i poželim uspješnu Novu 2018. godinu
“, rekla je Gordana Vidović, direktorica UG Budućnost.