UG “Budućnost” obilježio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Članovi i članice udruženja građana „Budućnost“ danas su, zajedno sa volonterima, obilježili 18. oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

U okviru obilježavanja ovog međunarodnog događaja organizovali smo okrugli sto sa predstavnicima nevladinih organizacija, institucija i savjeta roditelja na kojem smo razgovarali o opasnostima, oblicima i načinima trgovine ljudima, te smo definisali aktivnosti prevencije i sankcije kada je ova oblast u pitanju.

[…]

Godišnja radionica Evropske mreže za rad sa počiniocima nasilja: UG “Budućnost” jedan od učesnika

Ovogodišnja radionica Evropske mreže za rad sa počiniocima nasilja (Work With Perpetrators European Network) održava se u Krakovu u Poljskoj i prisustvuje joj veliki broj nevladinih organizacija i institucija koje se bave problemima nasilja u porodici iz raznih dijelova Evrope.

Tema ovogodišnje trodnevne radionice je “Standardi kvaliteta za rad sa počiniocima”.

Članovi i članice udruženja građana “Budućnost” učestvovali su na predavanjima stručnjaka na dvanaest različitih radionica i edukovali se o etičkim i pravnim odgovornostima, kompetenciji osoblja, partnerskoj podršci i pitanjima sigurnosti, porodičnim terapijama, terapijama za parove i medijacijskim pitanjima, o podršci koju primaju pružaoci usluga, principima u tretmanu procjene muškaraca koji koriste nasilje nad partnericama i slično.

[…]

Sastanak partnera u Poljskoj

Članovi udruženja građana “Budućnost” juče su prisustvovali sastanku sa partnerskim organizacijama iz Tuzle, Tirane i Skadra.

Sastanak je održan u Poljskoj na inicijativu zajedničkog donatora IAMANEH, a glavna tema sastanka bila je rad sa počiniocima nasilja i različite metodologije rada dvije pomenute zemlje.

Na nešto više od dva sata razgovora, kolege iz Albanije imale su priliku da se bolje upoznaju sa grupnim terapijskim radom sa počiniocima nasilja, s obzirom da taj metod rada još uvijek nije zaživio u Albaniji. Mi smo imali priliku da čujemo iz prve ruke koje su to metode rada koje se koriste u radu sa zatvorenicima počiniocima nasilja, s obzirom da su individualne terapije kolega iz Tirane u velikom djelu vezane upravo za rad sa osuđenim počiniocima nasilja koji se već nalaze u zatvoru ili sa onima koji su u pritvoru i čekaju presudu.

[…]

Kampanja povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje (World Federation of Mental Health) svake godine 10. oktobra obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja u cilju podizanja svijesti o važnosti problema povezanih s mentalnim zdravljem.

Ovaj dan je prilika  da se javnosti  skrene pažnja na pitanja mentalnih poremećaja i  očuvanja mentalnog zdravlja ljudi. Iako su mentalne bolesti sve češće na popisu globalnih  javno-zdravstvenih problema, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije vidljivo je kako više od 40 posto zemalja nema nacionalnu politiku za zaštitu mentalnog zdravlja.

Članovi i članice UG „Budućnost“ upravo tim povodom danas su organizovali uličnu akciju na kojoj su razgovarali sa građanima djeleći informativne letke o značaju mentalnog zdravlja.

[…]

Radionice u OŠ Sutjeska povodom Dječije nedjelje

 

Prva sedmica oktobra u svijetu se obilježava kao Dječija nedjelja. Prilika je to da se govori o dječijim pravima, ali i njihovom kršenju. Tokom Dječije nedjelje udruženje građana “Budućnost” organizovalo je niz akcija, a posljednja u nizu tiče se radionica sa učenicima osnovnoškolskog uzrasta.

Naime, volonteri udruženja građana “Budućnost”, u okviru obilježavanja Dječije nedjelje, održavaju radionice na temu dječijih prava i poznavanja Konvencije o pravima djeteta.

[…]

Potpisan Memorandum o intersektorskoj saradnji sa opštinom Orašje

U sklopu projekta “Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice” potpisan je Memorandum o intersektorskoj saradnji sa predstavnicima institucija opštine Orašje.  

Potpisivanju Memoranduma su prisustvovali Đuro Topić načelnik opštine,  Ružica Vukić direktorka Županijske bolnice Orašje, dr Biljana Markovic- Županijska bolnica Orašje, Antun Mikić- direktor Centra za socijalni rad Orašje, te predstavnice udruženja građana “Budućnost” Modriča.

Projekat, čiji cilj je destigmatizacija psihički bolesnog čovjeka koji uz svoju bolest živi jedan kvalitetan život kao dio društva iz kojeg je potekao, realizuje se u 12 opština – dobojska regija (Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo, Šamac), posavski kanton u FBiH (Odžak, Orašje, gradačac) i Brčko distrikt.

[…]

Obilježena Dječija nedjelja u Modriči

Volonteri udruženja građana “Budućnost” proteklog vikenda su dijeljenjem razglednica sa upečatljivim porukama, koje su osmislila djeca volonteri udruženja sa svojim vršnjacima iz Zenice, Banjaluke i Sarajeva, obilježili Dječiju nedjelju.

Dijeljenje razglednica građanima Modriče realizovano je u sklopu kreiranja kampanje za veću vidljivost djece u lokalnom budžetu, koja se provodi u okviru projekta Investiranje za djecu, a koji je podržan od strane fondacije Save the Children. Ovim porukama djeca žele da pozovu lokalne vlasti da preuzmu veću odgovornost o brizi o djeci i njihovim potrebama, kroz veću vidljivost djece u budžetu Opštine, ali kroz podizanje nivoa svijesti o uticaju i značaju donesenih odluka na djecu.

[…]

Volonteri UG “Budućnost” dijeljenjem letaka obilježavaju Dječiju nedjelju

Volonteri UG “Budućnost” će sutra, 01.10. u povodu obilježavanja Dječije nedjelje, dijeliti razglednice sa upečatljivim porukama, koje su osmislili djeca, naši volonteri sa njihovim vršnjacima iz Zenice, Banjaluke i Sarajeva u toku kreiranja kampanje za veću vidljivost djece u lokalnom budžetu u sklopu projekta Investiranje za djecu, koji je podržan od strane Save the Children.

U nastavku teksta prenosimo vam propratno pismo koje će volonteri dijeliti uz razglednice.

 

[…]

Lokalni akcioni plan za djecu opštine Modriča

„Invstiranje za djecu“ je projekat, podržan od strane međunarodne organizacije „Save the Children“, koji provodi UG „Budućnost“ u saradnji sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Zenica, „Zdravo da ste“ Banjaluka i „Naša djeca“ Sarajevo.

U sklopu ovog projekta, jedna od aktivnosti bila je i izrada Lokalnog akcionog plana za djecu, koja je započela potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Opštinom Modriča 23.09.2015.godine. Na osnovu ovog dokumenta, Načelnik opštine Modriča imenovao je Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu u opštini Modriča, a na 27. sjednici Skupštine opštine Modriča je usvojen Prijedlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za djecu na području opštine Modriča za srednjoročni period. Opština Modriča je svojim Rješenjem od 28.10.2015.godine imenovala i Radnu grupu, koju čine predstavnici institucija koje u svojim nadležnostima imaju određeni vid brige o djeci, kao i predstavnici Opštine Modriča i predstavnici UG „Budućnost“.  Lokalni akcioni plan, koji je trebalo da bude dostavnjen na razmatranje i redovnu skupštinsku raspravu, još u maju 2016. godine, dva puta je povučen sa dnevnog reda Skupštine na doradu, a do danas još nije završen i stavljen u redovnu skupštinsku proceduru.

[…]