Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče bila je jedan od panelista konferencije pod nazivom „Primjena Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici u Republici Srpskoj”  koju je u petak održao  Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u Administrativnom centru Vlade RS u Banjaluci.

Konferencija je održana u okviru obilježavanja kampanja „Život bez nasilja” i „Bijela vrpca – Muško ne nasilju nad ženama”, koje se svake godine već tradicionalno obilježavaju kao dio globalne kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”.

Cilj konferencije je bio predstavljanje dosadašnjeg napretka i rezultata u procesu usklađivanja zakonodavnog okvira, javnih politika i prakse u Republici Srpskoj sa Konvencijom i to kroz prizmu njenih različitih ciljeva i načela.

„Prisutni su bili u prilici da saznaju više o usklađenosti Krivičnog zakonika Republike Srpske sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici, značaju kontinuiranih edukacija za subjekte zaštite, psihosocijalnom tretmanu za počinioce nasilja nad ženama i u porodici, ulozi sigurne kuće u akutnim fazama nasilja, istraživanju o dobrobiti i sigurnosti žena u 10 zemalja članica OEBS-a, kao i iskustva iz regiona o multisektorskoj saradnji u Srbiji u kontekstu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“, rekli su iz Gender centra Republike Srpske.