FLD i UG “Budućnost” realizuju projekat za poboljšanje pristupa uslugama za sve žene i djevojke iz BiH

ENGLISH below

Fondacija lokalne demokratije i Udruženje građana “Budućnost” započeli su 13. novembra 2017. godine realizaciju projekta “Poboljšanje pristupa usluga za sve žene i djevojke – žrtve nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini” koji se implementira u ime Sigurne mreže. Projekat je podržao UN Women u BiH, u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ koji finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je da doprinese stvaranju adekvatnog zakonodavnog i političkog okruženja u skladu sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i svih drugih oblika diskriminacije. Specifični cilj  projekta je pregledati i reformisati zakone i politike sa fokusom na pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici i razvoj adekvatnog zakonodavnog rješenja, u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući CEDAW i Istanbulsku konvenciju. Projekat će trajati 26 mjeseci.

Sadašnja situacija ne garantuje održivost i stvaranje sistema zaštite predviđene Istanbulskim konvencijama. Zbog toga, članice Sigurne mreže kao mreže organizacija civilnog društva (OCD) koji se bave zaštitom, prevencijom i unapređenjem sistema zaštite od nasilja u porodici, putem ovog projekta žele u partnerstvu  sa odgovornim institucijama za ravnopravnost polova (Gender Centar FBIH i RS, Agencijom za ravnopravnost polova BiH) stvoriti povoljno okruženje za neophodne izmjene  zakonodavnog okvira radi  usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom. Ovo je od presudnog značaja u ovom trenutku, jer su, prema dostupnim informacijama, relevantne vladine institucije već započele proces promjene postojećeg pravnog okvira koji se odnosi na ovo pitanje. 

[…]

Promocijom Lokalnog akcionog plana za djecu obilježen Međunarodni dan djeteta

Udruženje građana „Budućnost“, zajedno sa djecom volonterima Udruženja, simbolično su na Međunarodni dan djeteta proveli značajnu akciju u zajednici na kojoj su promovisali dječiju verziju Lokalnog akcionog plana za djecu.

Tom prilikom je održan marš djece od jedne do druge centralne osnovne škole u Modriči. U Osnovnoj školi „Sutjeska“ podijeljen je promotivni materijal, dok je u OŠ „Sveti Sava“, pored dijeljenja promotivnog materijala, održan i prigodan performans u nekoliko odjeljenja. Povodom obilježavanja Dana djeteta, na radio lokalnoj radio stanici emitovan je i jingl sa porukama djece, a isti možete da poslušate OVDJE.

Cilj akcije je podizanje svijesti djece i odraslih o važnosti ulaganja u djecu, te uključivanja djece u donošenje odluka bitnih za njihov interes. Akcija je uspješno sprovedena, a volonteri su bili oduševljeni pozitivnim reakcijama i povratnim informacijama učenika i učenica obje osnovne škole“, saopšteno je iz UG „Budućnost“.

Konačnu verziju Lokalnog akcionog plana za djecu, koji su inače kreirala sama djeca, možete da pogledate OVDJE.

[…]

Održana konferencija „Boljom prevencijom do bolje zaštite od poplava“

Predstavnici udruženja građana „Budućnost“ i udruženja Nezavisni biro za razvoj održali su u petak konferenciju pod nazivom „Boljom prevencijom do bolje zaštite od poplava“.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekata: „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ i „Podrška održivom oporavku od poplava na području opština Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac“ koje su pomenuta udruženja realizovala u proteklih godinu dana. Potpisan je i sporazum o saradnji u oblasti zaštite i spašavanja, a potpisali su ga predstavnici opština Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac-  Nikolina Škrbić, Dejan Jović i Alen Ćošković.

[…]

Održana panel diskusija “Djeca o siromaštvu”

Udruženje građana „Budućnost“ Modriča, u saradnji sa organizacijom „Zdravo da ste“ iz Banja Luke, a uz podršku organizacije Save the Children, 1. novembra u Modriči organizovalo je panel diskusiju „Djeca o siromaštvu“.

Cilj održavanja panel diskusije bila je prezentacija ključnih nalaza istraživanja i razmjena mišljenja učesnika/ca o problemima sa kojima se suočavaju djeca sa posljedicama siromaštva, da bi se saznalo više o tome kako se siromaštvo reflektuje na djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, ali i kako mladi, koji su do nedavno bili djeca, gledaju na siromaštvo.

Učešće u panel diskusiji uzeli su mladi/odrasli ljudi iz zajednice, te stručnjaci koji rade direktno sa djecom.

[…]