Udruženje građana „Budućnost“ Modriča, u saradnji sa organizacijom „Zdravo da ste“ iz Banja Luke, a uz podršku organizacije Save the Children, 1. novembra u Modriči organizovalo je panel diskusiju „Djeca o siromaštvu“.

Cilj održavanja panel diskusije bila je prezentacija ključnih nalaza istraživanja i razmjena mišljenja učesnika/ca o problemima sa kojima se suočavaju djeca sa posljedicama siromaštva, da bi se saznalo više o tome kako se siromaštvo reflektuje na djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, ali i kako mladi, koji su do nedavno bili djeca, gledaju na siromaštvo.

Učešće u panel diskusiji uzeli su mladi/odrasli ljudi iz zajednice, te stručnjaci koji rade direktno sa djecom.

Problem siromaštva istaknut je kao značajan društveni problem sa svim posljedicama koje ostavlja na djecu. Istraživanje koje je predočeno prisutnima na panel disusiji je pokazalo da 30 odsto djece u BiH živi u siromaštvu, što je teška činjenica koju sebi trebamo priznati i nešto učiniti po tom pitanju. U komentarima na istraživanje učesnici su istakli da ih je u najvećoj mjeri pogodilo što su djeca navela da su socijalno isključena, ali i da problem ishrane i zdravstvenih usluga za djecu nije zanemariv.

Rezultatima istraživanja djece, kao i diskusijom, došlo se do sljedećih zaključaka i preporuka:

  • Neophodno je podržati usvajanje Lokalnog akcionog plana za djecu opštine Modriča kao dokumenta kojim bi se predvidjelo efikasnije planiranje izdvajanja za djecu na području opštine Modriča
  • Potrebno je podsticati formiranje partnerskih odnosa između institucionalnih i vaninstitucionalnih aktera, a s ciljem poboljšanja položaja djece u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, sporta i kulture
  • U što većoj mjeri neophodno je inicirati aktivnosti participativnog karaktera, odnosno, uključivati mišljenje djece u donošenje odluka koje su od njihovog interesa

Istraživanje o siromaštvu djece u BiH provedeno je u okviru projekta Investirtanje za djecu, koje se provodi u 8 lokanih zajednica u BiH. Istraživanje obuhvata fokus grupe sa djecom i razmjenu mišljenja sa odraslima putem panel diskusija na kojima će biti prezentovani rezultati nalaza sa fokus grupa. U istraživanju je učestvovalo 104 djece, a istraživanje su proveli volonteri – mladi istraživači iz BiH.