• Buducnost-Editor
  • 17.08.2020.

ŠTA JE NASILJE U PORODICI?

RADNJE NASILJA U PORODICI su: primjena sile na fizički ili psihički integritet člana porodice ili porodične zajednice,postupanje koje može prouzrokovati ili izazvati opasnost da će prouzrokovati fizičku ili...