ŠTA JE NASILJE U PORODICI?

RADNJE NASILJA U PORODICI su: primjena sile na fizički ili psihički integritet člana porodice ili porodične zajednice, postupanje koje može prouzrokovati ili izazvati opasnost da će prouzrokovati fizičku ili psihičku bol ili patnju člana porodice ili porodične[…]