RADNJE NASILJA U PORODICI su:

 • primjena sile na fizički ili psihički integritet člana porodice ili porodične zajednice,
 • postupanje koje može prouzrokovati ili izazvati opasnost da će prouzrokovati fizičku ili psihičku bol ili patnju člana porodice ili porodične zajednice,
 • prouzrokovanje straha ili lične ugroženosti ili povrede dostojanstva člana porodice ili porodične zajednice ucjenom ili drugom prinudom,
 • verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, te drugi načini grubog uznemiravanja člana porodice ili porodične zajednice,
 • seksualno nasilje,
 • onemogućavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i njezi,
 • praćenje i svi drugi slični oblici uznemiravanja člana porodice ili porodične zajednice,
 • namjerno oštećenje ili uništenje imovine člana porodice ili porodične zajednice, zajedničke imovine, ili imovine u posjedu,
 • uskraćivanje ili oduzimanje prava na ekonomsku nezavisnost zabranom rada ili držanje člana porodice ili porodične zajednice u odnosu zavisnosti ili podređenosti,
 • vaspitanje djece na način ponižavajućeg postupanja,
 • oduzimanje djece ili izbacivanje iz stana člana porodice ili porodične zajednice,
 • iscrpljivanje radom, izgladnjivanjem, uskraćivanjem sna ili neophodnog odmora članu porodice ili porodične zajednice,
 • nepridržavanje odluke nadležnog organa kojom je utvrđen lični kontakt djece sa roditeljima,
 • zadržavanje putne isprave ili nekog drugog dokumenta člana porodice ili porodične zajednice,
 • nasilna izolacija ili ograničenje slobode kretanja člana porodice ili porodične zajednice i
 • svaka druga radnja koja predstavlja nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Pod radnjom nasilja u porodici smatraju se i prijetnje navedenim radnjama.

Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju u porodici ili rodno zasnovanom nasilju, obavezno pozovite neki od sljedećih konatakata:

 • Policijsku stanicu
 • Centar za socijalni rad
 • Besplatni SOS broj telefona 1264

Informacije nastale zahvaljujući projektu „Unapređenje socijalnih usluga, kroz jačanje NVO u BiH“, koji implementira Care international uz podršku Vlade Češke Republike.