Nove izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj koje su stupile na snagu od 01. maja 2020. godine, donijele su najvažniju izmjenu u odnosu na sve prethodne, a to je da se nasilje u porodici ne tretira više kao prekršajno, nego isključivo kao krivično djelo.

Osim nasilnika, sa sankcijama će biti suočeni i zdravstveni i prosvjetni radnici, policajci, ali i građani koji ne prijave nasilje u porodici, u slučaju da ne postupe adekvatno u slučajevima porodičnog nasilja.

Nasilje u porodici možete prijaviti na kontakt telefone Policijske stanice i Centra za socijalni rad, ali i putem besplatnog SOS telefona 1264.

UG Budućnost  je dostupno građanima na dežurni telefon 066 616 864 i besplatni SOS telefon 1264, a prijem žrtava nasilja u sigurnu kuću se vrši po utvrđenim protokolima prijema i u skladu sa zakonom.

Informacije nastale zahvaljujući projektu „Unapređenje socijalnih usluga, kroz jačanje NVO u BiH“, koji implementira Care international uz podršku Vlade Češke Republike.