Postavlja se pitanje šta se dešava sa žrtvama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja u vrijeme epidemije izazvane virusom Covid-19?   

Preporuke za samoizolaciju i smanjenje društvenih kontakata mogu imati negativne efekte na žene, djecu, te starije osobe, a naročito, osobe sa invaliditetom i one koje potpuno ili djelimično zavise od pomoći i njege drugog lica, a u smislu porodičnoga nasilja i rodno zasnovanog nasilja, jer su tako dostupnije nasilniku.

Međutim, ovo stanje ne opravdavaju činjenje nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Ukoliko se nalazite u samoizolaciji, a doživjeli ste ili svjedočili nasilju u porodici ili rodno zasnovanom nasilju, obavezno pozovite neki od sljedećih konatakata:

  • Policijsku stanicu
  • Centar za socijalni rad
  • Besplatni SOS broj telefona 1264

U slučaju zadobijenih povreda odmah pozovite telefonom Dom zdravlja.

UG Budućnost  je dostupno građanima na dežurni telefon 066 616 864 i besplatni SOS telefon 1264, a prijem žrtava nasilja u sigurnu kuću i dalje se vrši po utvrđenim protokolima prijema i u skladu sa zakonom.

Informacije nastale zahvaljujući projektu „Unapređenje socijalnih usluga, kroz jačanje NVO u BiH“, koji implementira Care international uz podršku Vlade Češke Republike