Razmjena iskustava u radu sa učiniocima nasilja između zemalja Jugoistočne Evrope

Dvodnevni sastanak pod nazivom „Dostizanje granica najboljih praksi“ Evropske mreže za rad sa učiniocima nasilja iz Berlina (WWP EN), a kojem su prisustvovale zemlje članice sa područja Jugoistočne Evrope, održan je tokom 9. i 10. maja 2019. godine u Beogradu.

Cilj ovog, trećeg po redu, sastanka, kojem je prisustvovao veliki broj organizacija, a među njima i UG “Budućnost” je bio razmjena iskustava između članova koji dolaze sa relativno sličnog područja, mapiranje zajedničkih problema i izazova, ali i pronalazak najboljih rješenja za buduću zajedničku saradnju. Prvobitni naziv ove radne grupe bio je “Balkanska grupa” i uključivala je članove Mreže sa Balkanskog poluostrva, ali je grupa proširena i na zemlje poput evropskog dijela Rusije i Turske, Gruzije, Kipra i Slovačke zbog geografske blizine, ali i sličnosti kada je u pitanju tematika rada sa učiniocima nasilja.

[…]