Dvodnevni sastanak pod nazivom „Dostizanje granica najboljih praksi“ Evropske mreže za rad sa učiniocima nasilja iz Berlina (WWP EN), a kojem su prisustvovale zemlje članice sa područja Jugoistočne Evrope, održan je tokom 9. i 10. maja 2019. godine u Beogradu.

Cilj ovog, trećeg po redu, sastanka, kojem je prisustvovao veliki broj organizacija, a među njima i UG “Budućnost” je bio razmjena iskustava između članova koji dolaze sa relativno sličnog područja, mapiranje zajedničkih problema i izazova, ali i pronalazak najboljih rješenja za buduću zajedničku saradnju. Prvobitni naziv ove radne grupe bio je “Balkanska grupa” i uključivala je članove Mreže sa Balkanskog poluostrva, ali je grupa proširena i na zemlje poput evropskog dijela Rusije i Turske, Gruzije, Kipra i Slovačke zbog geografske blizine, ali i sličnosti kada je u pitanju tematika rada sa učiniocima nasilja.

„Balkanska grupa“ kao dio WWP EN je formirana 2015. godine, jer se utvrdilo da je ovo najbrže rastuća grupa u Mreži. Odmah je uspostavljena inicijativa za zajedničku saradnju i od tada su održana dva sastanka. Povećavanjem članova koji dolaze sa Balkana, ali i ulaskom tri člana sa Balkana u upravni odbor Mreže (Hrvatska- “Društvo za psihološku pomoć”, Zagreb, Albanija- “Gruaja tek Gruaja”, Skadar i BiH- UG “Budućnost”, Modriča), zaključeno je da inicijativa mora da se oživi i ovaj sastanak je bio upravo početak nove, aktivne saradnje.

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima zajedničkog apliciranja na projekte, podršci koju bi organizacije imale od WWP EN, a jedna od najviše spominjanih tema bio je nedostatak sistemske podrške i finansiranja rada sa učiniocima nasilja i razgovor u kom smjeru bi trebalo ići da bi se te oblasti poboljšale.

Pored članova Mreže, sastanku su prisustvovali i „donatori“ poput organizacija iz Švajcarske (IAMANEH), Turske (UNFPA), Srbije (UNDP), BiH (UN WOMEN) i dr.