• Buducnost-Editor
  • 14.07.2016.

Susret djece u Zenici

  U okviru projekta Ulaganje u djecu koje udruženje „Nasa djeca“ Zenica provodi sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Sarajevo, „Budućnost“ Modriča i „Zdravo da ste“ Banja Luka uz...

Vision

"Buducnost" Modrica is recognized as an organization that works to ensure the requirements of fairness and equal rights and is a positive correction factor to the governance structure....
  • Buducnost-Editor
  • 26.04.2016.

Vizija

“Budućnost” Modriča je prepoznata kao organizacija koja radi na osiguranju uslova pravičnosti i jednakih prava i pozitivan je korektivni faktor strukturama upravljanja. “Budućnost” je regionalni primjer dobre prakse...
  • Buducnost-Editor
  • 20.02.2016.

Misija

Udruženje građana „Budućnost“ je organizacija civilnog društva koja afirmativnom akcijom podržava i potiče izgradnju demokratskog društva i zalaže se za ostvarivanje prava i interesa svih marginalizovanih grupa, naročito...

Mission

Citizens Association "Buducnost" is a civil society organization that through affirmative action supports and encourages the building of a democratic society and advocates for the rights and interests...
  • Buducnost-Editor
  • 20.02.2016.

O nama

Udruženje građana „Budućnost“ je nevladina organizacija osnovana 1996. godine sa sjedištem u Modriči. Udruženje svoju djelatnost vrši na teritoriji Bosne i Hercegovine. Organizaciju je osnovalo nekoliko žena, optimistkinja,...