Održan seminar za projektni tim na uspostavljanju efikasnijeg sistema zaštite i oporavka poplavljenih zajednica

U okviru projekta “Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama”, predstavnici Udruženja građana “Budućnost” održali su, protekle sedmice, seminar planiranja i orijentacije za projektni tim.

Na seminaru se razgovaralo o unapređenje saradnje i koordinacije organa vlasti, institucija i civilnog sektora u procesu izgradnje zajednica otpornih na prirodne katastrofe, kao i o održivom razvoju lokalnih zajednica pogođenih poplavama.

Projektni tim je na ovom seminaru usaglasio plan rada, podijelio odgovornosti i razvio indikatore za praćenje aktivnosti cijelog procesa.

Realizacija projekta “Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama” počela je u novembru ove godine i trajaće do novembra 2017. godine.

[…]

Predstavnici UG “Budućnost” na sastanku sa radnom grupom za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za djecu

 
 
Danas je u prostorijama Udruženja građana “Budućnost” održan okrugli sto na kojem su učestvovali predstavnici radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za djecu opštine Modriča (LAP) koji su pozdravili informaciju da će se Nacrt LAP-a naći na januarskoj sjednici SO-e Modriča. 
 
Ova informacija  je dostavljena iz Opštine Modriča, pri čemu je naglašeno da će podaci iz LAP-a biti usklađeni sa novom kalendarskom godinom, pri čemu će i cjelokupan plan biti pomjeren na period 2017. – 2021.godina.
 

Direktorka UG “Budućnost” Gordana Vidović o nasilju u porodici u emisiji “Globalno”

“Nasilje u porodici je tema o kojoj se sve više i glasnije govori u posljednje vrijeme. Pojava nasilja u porodici je činjenica pred kojom ne smijemo da zatvaramo oči, za nju ne može i ne smije biti opravdanja i mora biti tretirana sa nultom tolerancijom.

Ona je negacija svih, ne samo proklamovanovih, već uopšte ljudskih vrijednosti. Svi oblici nasilja, kojima se ugrožava psihički, fizički i moralni integritet ličnosti, predstavljaju povredu jednog od osnovnih ljudskih prava, sadržanog u univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, a to je pravo na život i bezbjednost. Nasilje nad ženama u porodici dešava se u svim socio-ekonomskim grupama i svim kulturama. Nasilje nad ženama ne ugrožava samo žene, već predstavlja prijetnju društvu kao cjelini i zahtjeva odgovor društva. Mnoge žrtve nasilja žive u neznanju o tome koja su njihova prava i kome mogu da se obrate za pomoć”, rekao je urednik i voditelj emisije “Globalno” koja se emituje na BN televiziji, Boris Malagurski.

[…]

Kako smo obilježili 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama

Udruženje građana „Budućnost“ je i ove godine, organizujući različite aktivnosti, bilo dio globalne kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Ovo je kampanja koja počinje 25. novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra – Međunarodnim danom ljudskih prava.

Učešćem i organizacijom dvije velike konferencije u Zenici i Sarajevu, predstavnici Udruženja su, zajedno sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora u BiH,  razgovarali o problematici koja se tiče svih nas, a to je nasilje nad ženama, te smo iznijeli naše stavove i preporuke kako ovaj problem rješavati u narednom periodu. U Zenici smo razgovarali o projektu besplatne pravne pomoći koji je veoma značajan za žene koje imaju određenu vrstu problema, a ne mogu da priušte novac za troškove advokata, čime smo u velikoj mjeri doprinijeli poboljšanju generalnog položaja žena kada govorimo rješavanju pravnih pitanja.

[…]

Sastanak sa predstavnicama opštine i Centra za socijalni rad Vukosavlje

Danas je u prostorijama Udruženja građana “Budućnost” održan intersektorski sastanak po projektu “Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa hroničnim duševnim oboljenjima kroz male kućne zajednice “.
 
Sastanku su, pored zaposlenih UG “Budućnost”, prisustvovale Daliborka Stanković, načelnica odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Vukosavlje i Amela Mujanović v.d. direktora Centra za socijalni rad Vukosavlje, a cilj sastanka bio je definisanje operativnog plana.

Djeca volonteri UG “Budućnost” na Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine za 2017. godinu

U sklopu projekta “Ulaganje u djecu”, koji je podržan od strane Međunarodne organizacije “Save the Children”, djeca – volonteri UG “Budućnost” juče su prisustvovali Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Opštine Modriča za 2017. godinu.

Ovim činom djeca nastoje da skrenu pažnju na važnost izdvajanja za djecu, odnosno povećanu vidljivost djece u lokalnom budžetu. Osim toga, djeca na ovaj način djeluju u pravcu podizanja svijesti odraslih o  potrebama djece i kreiranju takvog budžeta koji će uvažiti i njihove potrebe. Uz sve navedeno, djeca uče i kako se demokratskim principima može uticati na odluke onih koji kreiraju budžetska izdvajanja za građane, a time su dužni da vode računa i o djeci.

[…]