Prvi set radionica za djecu-volontere Udruženja građana “Budućnost”, koje se realizuju u sklopu projekta “Investiranje za djecu”, koji je podržan od strane Međunarodne organizacije “Save the Children” uspješno je završen zaključno sa junom mjesecom.

Radionice su održane sa ciljem upoznavanje djece na temu budžetiranja za djecu, a u sklopu aktivnosti radilo se i na izradi „child friendly“, odnosno verzije Lokalnog akcionog plana koja je prilagođena djeci i koja će svoj djeci u opštini Modriča omogućiti da se edukuju, kako bi mogli aktivno da učestvuju u promjenama koje se tiču njihove budućnosti. Kroz radionice je prošlo ukupno 14 učesnika.

Drugi set radionica realizovaće se od septembra do novembra 2017. godine.

Podsjećamo, projekat „Investiranje za djecu“ UG „Budućnost“ provodi sa partnerskim organizacijama “Naša djeca” Zenica, “Zdravo da ste” Banjaluka i “Naša djeca” Sarajevo.

U sklopu ovog projekta, predstavnici UG “Budućnost” bili su pokretači ideje o izradi Lokalnog akcionog plana za djecu, čiju radnu verziju možete pogledati klikom na link ispod:

https://test.qwerty.ba/wp/index.php/vijesti-3/33-lokalni-akcioni-plan-za-djecu-opstine-modrica