Dvodnevni online trening javnog zagovaranja, u okviru projekta „Studentskom praksom brže do posla“, kojem su prisustvovali predstavnici studentskih organizacija u BiH, približio je studentima proces javnog zagovaranja kroz primjere zagovaračkih modela i prikaz najboljih zagovaračkih strategija, a sve sa fokusom na borbu za bolju i efikasniju studentsku praksu.

Voditelji treninga su učesnike upoznali sa elementima javnog zagovaranja poput ciljeva, podataka, publike, načinima prikupljanja sredstava i sl, zatim sa dinamikom javnog zagovaranja, saveznicima i protivnicima u kreiranju kampanje, potrebnim kompetencijama za zagovaranje, načinima pregovaranja, taktikama, ali i svim onim što javno zagovaranje čini uspješnim.

Studenti su upoznati sa ključnim pitanjima putem kojih testiramo opravdanost neke zagovaračke kampanje, te su imali priliku da urade PEST analizu na temu nepostojanja sistemske studentske prakse u BiH. Kao rezultat analize proizašlo je da studenti kao političke, ekonomske, socijalne i tehnološke faktore nepostojanja sistemske studentske prakse u državi vide: nepostojanje adekvatnog zakonskog okvira na nivou države, nezainteresovanost poslodavaca, odlazak ljudi iz zemlje, neosvještenost društva za potrebe studentske prakse, kao i zastarjeli tehnološki sistemi u našoj državi.

Šta su to skraćenice CLASP, SWOT i SMART i zašto su one važne kada je u pitanju zagovaranje takođe je bio bitan segment ove dvodnevne edukacije kojom su studenti proširili svoja znanja na temu javnog zagovaranja i pokretanja, ali i vođenja uspješne zagovaračke kampanje.

Amila Žero sa Pravnog fakulteta iz Tuzle rekla je da je od početka pandemije i svih online aktivnosti, ovaj trening bio ubjedljivo nešto najzanimljivije što je slušala.

„Otkako je počeo ovaj projekat imam visoka očekivanja, jer sam vidjela koliko su organizacije Prava za sve i Budućnost efektivne i koliko čine dobre stvari i sa ovim treningom ste ispunili moja očekivanja“, rekla je Žero.

Kenan Gutić je rakao da mu je drago što je ovakva edukacija dio projekta, jer će im pomoći da ideju o studentskoj praksi, na adekvatan način, prenesu onima kojima žele, a ne samo da to ostane između grupe studenata koji su aktivan dio ovog projekta.