Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče, u saradnji sa udruženjem „Vive Žene“ iz Tuzle završilo je istraživanje o implementaciji Istanbulske konvencije sa posebnim fokusom na rad sa učiniocima nasilja.

Ovom prilikom izrađeni su upitnici koji su dostavljeni nadležnim osobama koje u Bosni i Hercegovini rade sa učiniocima nasilja, a čiji su odgovori bili dio izvještaja za BiH, koji će se naći u velikom regionalnom izvještaju za Zapadni Balkan i Tursku. Rezultati istraživanja će biti predstavljeni do kraja godine.

“Kada je u pitanju Republika Srpska, istraživanje je uključivalo komunikaciju sa centrima za mentalno zdravlje s obzirom na zakonski okvir kada je u pitanju rad sa učiniocima nasilja u Republici Srpskoj, kao i kontakt sa voditeljima tretmana u Muškom centru u Modriči koji tretman provodi sa učiniocima na dobrovoljnoj osnovi. Odgovori koje smo dobili istraživanjem će biti predstavljeni kao dio velikog, regionalnog izvještaja koji će pored naše zemlje, uključivati i Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Tursku. Nakon što je završeno naše istraživanje, uslijedile su fokus grupe koje je vodio WWP EN i na kojima su dodatno prošireni odgovori profesionalaca sa kojima smo sarađivali tokom ovog istraživanja. Ono što sada možemo reći da su rezultati poprilično očekivani, odnosno rad sa učiniocima nasilja nije zastupljen u onoj mjeri u kojoj Istanbulska konvencija predlaže”, saopšteno je iz UG “Budućnost”.

Ova aktivnost dio je projekta „Podrška implementaciji programa za učinioce nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Turskoj i na Zapadnom Balkanu”, koji provodi Evropska mreža za rad sa učiniocima nasilja WWP EN u u saradnji sa UN Women, a u okviru regionalnog programa „Primjena normi, promjena mišljenja: Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj”, finansiranog od strane Evrpske unije.