Kada bismo vam rekli da je bilo lako sve ove godine i da su nam od samih početaka cvjetale ruže i sva vrata bila otvorena znali bi da je to početak jednog dobrog vica.

Naše Udruženje registrovano je u decembru 1996. godine, netom po završetku rata u BiH. Bio je to period u kojem su nas političke strukture doživljavale kao neprijatelje i strane plaćenike i trebalo je vremena da steknemo povjerenje koje uživamo danas. Za naše stanovništvo to je bio  period kada im je trebala svaka vrsta pomoći, naročito pomoć u vezi sa povratom imovine, a mi smo činili su moguće i nemoguće da im izađemo u susret. Bili su to sitni, ali ispostaviće se dalje, veoma važni, koraci za nastanak „Budućnosti“ kakvu je znate danas.

Od usluge besplatne pravne pomoći, SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja, Omladinskog centra, Sigurne kuće, Muškog centra, Dnevnog centra, preko brojnih drugih propratnih zagovaračkih i humanitarnih aktivnosti Udruženja, danas sa ponosom možemo da kažemo da smo respektabilna organizacija koja je poznata u cijeloj Bosni i Hercegovini i šire kao neko ko je svoje aktivnosti usmjerio na zaštitu osnovnih ljudskih prava.

Ponosni smo na mnoge stvari koje smo ostvarili, zakone na koje smo uticali, na žene i djecu koje smo “spasili”, na sve edukacije, seminare i obuke koje smo organizovali. Ponosni smo i na  referalni mehanizam koji smo razvili prepoznajući potrebu da opština kao stub svake lokalne zajednice preuzme odgovornost i razvije mehanizme saradnje sa institucijama koje djeluju u lancu podrške žrtvama nasilja. Ovaj model, poznatiji kao „Modrički model“ prepoznat je od strane institucija na višim nivoima vlasti, te je ugrađen u državne strategije i akcione planove.

Danas, kada slavimo dvije decenije postojanja osjećamo neizmjeran ponos na sve učinjeno i sreću što nismo odustali niti promijenili motive koji su nas prvobitno i ponukali na ovu borbu. Veliku zahvalnost dugujemo svima onima koji su vjerovali u nas i nisu odustali od naših ideja i uvjerenja čak i onda kada je djelovalo nemoguće. Mi našu borbu nastavljamo i dalje.