Udruženje građana „Budućnost“ je nastavilo saradnju sa organizacijom Care International Balkans u vidu realizacije novog projekta „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa COVID-19 u Modriči i Vukosavlju“ čiji glavni cilj je, kako i sam naziv projekta kaže, doprinijeti ublažavanju humanitarnih i socijalno-ekonomskih posljedica krize COVID-19 u šest zemalja zapadnog Balkana.

U okviru ovog projekta, koji će trajati do februara 2023. godine, predstavnici Udruženja građana „Budućnost“ će, između ostalog, pružati pomoć u robi odabranim korisnicima u opštinama Modriča i Vukosavlje, organizovati obuke za razvoj poslovanja, pružati stručnu podršku i monitoring aktivnosti, te učestvovati u nizu zagovaračkih, ali i događaja razmjene znanja na regionalnom nivou.

„Ono što je takođe jako važna komponenta u projektu je obezbjeđenje psihosocijalne podrške građanima opština u kojima provodimo projekat, s obzirom da smo generalno lošije psiho-fizičko stanje stanovništva tokom pandemije, prepoznali kao nešto na čemu ćemo kao društvo, dugoročno gledano, morati raditi. Ciljna grupa ovog projekta su starije osobe, žene, osobe sa invaliditetom i druge marginalizovane osobe pogođene krizom pandemije  COVID-19 i drago mi je da je Care International i ovaj put prepoznao važnost rada sa najosjetljivijim kategorijama našeg društva, istakla je Ana Cvijanović, koordinatorica projekta.

Projekat „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa COVID-19 u Modriči i Vukosavlju“ je finansijski podržala Austrijska razvojna agencija.