U nastavku projekta „Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice“ koji provodi udruženje građana „Budućnost“ u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju Modriča, juče je organizovana studijska posjeta bolnici i Zaštićenoj kući u Donjim Kladarima.

Posjeti su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje i opština učesnica u projektu.

Biljana Marić, koordinatorka projekta istakla je da je ova studijska posjeta značajna, prije svega, jer ima zadatak da upozna sve pomenute predstavnike sa modelom zaštićenog stanovanja, ali i sa Zaštićenom kućom koja vrlo uspješno funkcioniše u okviru Bolnice za hroničnu psihijatriju Modriča.

 

„Do kraja projekta nastavićemo sa našim aktivnostima razvijanja Klubova podrške pri centrima za mentalno zdravlje, imaćemo okrugli sto gdje će deseci opština predstaviti svoje operativne planove za razvoj modela zaštićenog stanovanja u svojim lokalnim zajednicama, a čeka nas i konferencija na kojoj ćemo predstaviti rezultate dosadašnjeg rada“, rekla je Marić.

Projekat, čija realizacija je započela u februaru ove godine i koji ima za cilj razvijanje modela zaštićenog stanovanja u BiH, juče je naišao na odobravanje i riječi hvale od strane velikog broja prisutnih.

„Ovaj projekat predstavlja odlično iskustvo koje ćemo svakako prenijeti kolegama u Orašju i Odžaku. Mi smo takođe počeli da okupljamo klubove srodnika, ali nam puno znači obilazak Zaštićene kuće u Kladarima, pogotovo za Odžak koji ima kapacitete i uslove za istu. Ovo je nešto novo za nas i drago nam je što smo prisustvovali studijskoj posjeti i upoznali se sa detaljima ovog projekta“, riječi su dr Biljane Marković, psihijatrice u Bolnici Orašje.

O značaju Klubova podrške koji se provode u okviru projekta govorila je Tijana Kovač Mitrović psiholog u Centru za mentalno zadravlje Teslić, naglasivši da su Klubovi podrške podjednako korisni kako oboljelima, tako i njihovim porodicama.

„Pacijenti dobijaju dovoljno informacija o svojoj bolesti i simptomima, a kroz sastanke i sama porodica shvata probleme i uči kako da se odnosi prema njima. Dobijaju informacije ukoliko dođe do pogoršavanja simptoma šta je to što bi trebalo da urade i kome da se obrate… Jako je važno boriti se protiv stigme, ne samo u krugu porodice koji imaju članove koji boluju od neke mentalne bolesti, već je potrebno uputiti i širu javnost kako bi trebali da prihvate osobe koje imaju neke probleme, a Klubovi podrške su upravo zato značajni“, rekla je ona.

Kao strateški partner u projektu, predstavnici Bolnice za hroničnu psihijatriju upoznali su prisutne sa radom bolnice i Zaštićene kuće. dr Violeta Jakovljević naglasila je da u bolnici model zaštićenog stanovanja postoji već 13 godina i da se pokazao kao veoma funkcionalan, jer se pacijenti pored toga što borave u humanijim uslovima, ne osjećaju marginalizovanim.

„Samostalniji su i lakše nam je da ih spremamo za život u vanjskoj zajednici. Pacijenti tu borave duži ni godina, a upravo iz toga se vidi uspješnost modela, jer pokazuju duže vremena stabilnost svoje bolesti. Zaštićeno stanovanje je ekonomski isplativije i bolje rješenje od toga da se pacijent smjesti u bolnicu i tu boravi dugi niz godina“, rekla je dr Jakovljević.

Projekat je podržan  od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).

Pogledajte video prilog o studijskoj posjeti emitovan na HIT televiziji:

 https://www.youtube.com/watch?v=LwZySJxdKWE

 

 

Citizens Association „Buducnost“ in partnership with Hospital for chronic psychiatric Modrica, organized yesterday a study visit to Protected house in Donji Kladari.

Study visit was part of a project ” The initiative for the development of protected housing for people with mental disabilities through small home community “.

The visit was attended by representatives of social welfare centers, mental health centers and municipalities participating in the project . Biljana Maric project coordinator said that this study visit is significant, primarily because it has a duty to meet all of these representatives with the model protected housing , but also with Protected house which successfully operates within Hospital for chronic psychiatric Modrica .

 “This project is a great experience that will certainly convey colleagues in Orasje and Odzak . We have also begun to gather clubs relatives , but it means a lot to tour Protected house in Kladari , especially for Odzak , which has the capacity and conditions for the same . This is somethi
ng new for us and we are glad that we attended a study visit and get familiar with the details of this project , “said  dr Biljana Marković, a psychiatrist at the Hospital Orasje.

The project is supported by the US Agency for International Development ( USAID) through the Program of support to marginalized groups (USAID / PPMG).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *