Predstavnica Udruženja građana „Budućnost“, Dajana Ilić bila je učesnica studijske posjete koja je održana u Beču, a koju je za svoje članice organizovala švedska fondacija Kvinna till Kvinna u saradnji sa Mrežom Žene protiv nasilja Evropa (WAVE). Cilj posjete bilo je upoznavanje sa austrijskim načinom rada, kada je u pitanju nasilje u porodici, te razmjena iskustava i mišljenja organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Albanije.

Studijska posjeta obuhvatala je niz posjeta različitim institucijama u glavnom gradu Austrije koje rade sa žrtvama i počiniocima nasilja i koje se bave rodno zasnovanim nasiljem i nasiljem u porodici. Ova posjeta je za mene dragocjeno iskustvo jer sam mogla da izvučem zaključke šta je to što bi trebali da radimo bolje, da bismo i sami bili bolji. Posjeta je dobra i iz razloga što je na jednom mjestu okupila stručnjake koji se bave rješavanjem zajedničkih problema i koji su upravo u Beču imali priliku da porazgovaraju o mogućim rješenjima. Uvezivanje i buduća saradnja organizacija učesnica studijske posjete, takođe je jedna od dobrih strana ovog događaja, zbog čega sam u ime UG „Budućnost“ veoma zahvalna fondaciji Kvinna till Kvinna“, rekla je stručna saradnica za odnose s javnošću UG „Budućnost“ Dajana Ilić.

Studijska posjeta Beču trajala je pet dana i podrazumijevala je razgovor sa predstavnicima: Intervencijskog centra za zlostavljanje u porodici, Savjetovališta za muškarce, WAVE mreže – Mreža žena ujedinjenih protiv nasilja u porodici, Udruženja austrijskih autonomnih ženskih skloništa, Savjetovališta za smještaj žena iz Beča, Agencije za temeljna prava (FRA), OSCE-a, Ministartsva zdravlja i ženskih poslova, Okružnog suda, Odsjeka za ženske poslove i Ministarstva unutrađnjih poslova.