Udruženje građana “Budućnost” Modriča u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju iz Modriče od 1. februara 2016. godine provodilo je projekat pod nazivom “Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice”, a posljednja aktivnost navedenog projekta je konferencija koja je okupila veliki broj predstavnika relevantnih institucija.

Cilj konferencije bio je prezentovanje dobrih primjera prakse modela zaštićenog stanovanja/stanovanja uz podršku, te predstavljanje rezultata Analize kapaciteta lokalnih zajednica za provođenje modela zaštićenog stanovanja lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice, kao i Projekta mentalnog zdravlja u BiH čija je uloga osnaživanje kapaciteta centara za zaštitu mentalnog zdravlja i uopšte sveobuhvatnije podrške oboljelima.

Nakon diskusije i iznošenja problema sa kojima se suočavaju stručnjaci u radu sa licima sa mentalnim teškoćama dogovoreno je da se zajednički djeluje u pravcu izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti kod nadležnog Ministarstva.

„Tokom rada na projektu i izrade situacione analize nedvosmisleno je prepoznata potreba za uvođenjem modela zaštićenog stanovanja kao jednog od najboljih načina zbrinjavanja hroničnih duševnih bolesnika. To pokazuju i pozitivni primjeri kroz postojeću zaštićenu kuću koja aktuelno funkcioniše u sklopu Bolnice za hroničnu psihijatriju u Modriči kao i izuzetno pozitivna iskustva zaštićene kuće u Doboju, koja je nažalost ugašena zbog nedostatka finansijskih sredstava. Pozitivno je i daje nadu da će inicijativa koju je pokrenuo ovaj projekat da zaživi i da rezultate i u praksi u smislu osnivanja što većeg broja zaštićenih kuća, to što je većina stručnjaka anketiranih kroz ovaj projekat,  pokazala spremnost da na razne načine pruži podršku osnivanju i funkcionisanju zaštićenog stanovanja u njihovim lokalnim zajednicama“, rekla je dr Violeta Jakovljević psihijatrica u Bolnici za hroničnu psihijatriju Modriča.

Projekat je podržan od strane američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz program podrške marginalizovanim grupama, a njegov glavni cilj je destigmatizacija psihički bolesnog čovjeka, koji uz svoju bolest može da živi jedan kvalitetan život kao dio društva iz kojeg je potekao. Cilj projekta je i uvezivanje institucija kao što su centri za socijalni rad i centri za mentalno zdravlje, te opštine, radi razvijanja adekvatnog modela trajne brige o osobama sa mentalnim teškoćama.

Projekat se realizovao u 12 opština: Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo i Šamac, zatim Odžak, Orašje i Gradačac, te u Brčko distriktu.