U skopu redovnih projektnih aktivnosti, čiji cilj je razvijanje modela zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim tečkoćama, predstavnice UG “Budućnost” Modriča danas su se sastale sa direktorkom Centra za socijalni rad u Odžaku, Ivkom Božić.

“Ovo je još jedan u nizu produktivnih sastanaka sa predstavnicima institucija koje razvijaju model zaštićenog stanovanja u Odžaku”, naglašavaju u “Budućnosti”.
 
Projektom “Inicijativa za razvoj modela zaštićnog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice”, cilj je uvezati instiucije koje vode brigu o ovoj kategoriji stanovništva, te zajedno sa predstavnicima opštine razviti adekvatan modele trajne brige, koja će doprinijeti korisnicima kvalitetan život, a institucijama olakšati i unaprijediti rad u ovoj oblasti.
 

Na narednom sastanku u Odažku, na kojem će biti okupljeni predstavnici Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje i Opštine Odžak, zajedno ćemo razgovarati o najadekvatnijem modelu, koji bi bio odgovarajući za ovu opštinu.