Radna grupa u projektu „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ juče je u prostorijama opštine Šamac održala sastanak sa profesorom dr Mitrom Perušićem, konsultantom angažovanim na izradi dokumenta Analiza rizika od poplava i Standardne operativne procedure u slučaju poplava koji će biti urađen za opštine Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac.

Gospodin Perušić će zajedno sa članovima radne grupe i onima koji rade na specifičnim poslovima koji se tiču Civilne zaštite, zajednički izraditi dokument za sve tri opštine uključene u projekat. Analiza rizika od poplava predstavljaće važan dokument kako u izradi budućih strategija opština, tako i u slučaju katastrofa, kao što su to bile poplave iz 2014. godine. Na današnjem sastanku su dogovoreni svi oni detalji koji su bitni predstavnicima sve tri opštine i koji trebaju da se nađu u ovom važnom dokumentu i možemo da kažemo da je sastanak bio veoma uspješan i produktivan“, rekla je Gordana Vidović, direktorka Udruženja građana „Budućnost“ inače implementator pomenutog projekta.

Profesor dr Mitar Perušić istakao je da je sastanak bio veoma efikasan i da je najvažnije da su dogovorili plan rada koji će u konačnici dovesti do dokumenta koji će biti koristan svim opštinama koje učestvuju u ovom projektu.

Dogovoren je okvirni sadržaj dokumenta, vremenski rok do kojeg bi trebao biti završen, kao i način komunikacije i sve ono što je potrebno da bismo na kraju dobili jedan kvalitetan planski dokument“, naglasio je Perušić.

Projekat „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ implementira se u tri opštine RS i FBiH Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Đamac, a finansira ga Evropska unija. Projekat je počeo da se realizuje u novembru 2016. godine i trajaće do novembra 2017. godine. Sastoji se iz šest komponenti, a pored izrade Analize rizika od poplava, segmenti ovog projekta su i trening profesionalaca zaposlenih u institucijama sve tri opštine, izrade dokumenta Strategija informisanja javnosti i podizanje svijesti građana o ulozi i mjestu Civilne zaštite u lokalnim zajednicama, radionice sa predstavnicima medija, radionice sa učenicima osnovnih i srednjih škola, javne debate, ekološke akcije čišćenja i uređenja opština, opremanje i renoviranje zdravstvenih ustanova u sve tri opštine, podjela sredstava za najbolje biznis planove za revitalizaciju privrednih aktivnosti, itd.