S obzirom da je trenutno najveći dio posla u Zadruzi posvećen sušenju, pakovanju i prodaji šljiva, te da sve ove aktivnosti, osim zadrugara, obavljaju i bivše i sadašnje korisnice Sigurne kuće koje su uključene kroz program ekonomskog osnaživanja žena, imanje je juče posjetio agronom, kako bi obišao radove i dao uputstva o daljem radu.

“Ponosni smo što smo zahvaljujući organizaciji Care International u Sarajevu stekli mogućnost da obezbjedimo ženama da redovno prisustvuju radno-okupacionoj terapiji koja je važan segment podrške, ali i učestvuju u aktivnostima za koje dobijaju novčanu naknadu. Kako bi sav rad bio podignut na viši nivo i u skladu sa pravilima struke, Care nam je tokom projekta obezbjedio redovne, monitoring posjete od strane agronoma čiji savjeti su nam bili veoma značajni u cijelom procesu”, saopšteno je iz UG “Budućnost”.

Ova aktivnost je dio projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, finansiranog od strane Austrijske razvojne agencije, koji u BiH implementira CARE International. Cilj projekta je jačanje kapaciteta šest nevladinih organizacija kako bi se poboljšao pristup socijalnim pravima, zaštiti i njezi ranjivih kategorija u BiH.