Predstavnice Trag fondacije iz Beograda posjetile su, 22. septembra 2022. godine, Udruženje građana “Budućnost”iz Modriče. Cilj posjete bilo je upoznavanje sa radom i aktivnostima Udruženja.

Ovom prilikom održan je sastanak sa osobljem UG „Budućnost“ u okviru kojeg je predstavljen rad Udruženja, djelatnost i strateški pravci Udruženja. Takođe, predstavljene su i pojedinačne aktivnosti Udruženja.

“Zadovoljstvo nam je što su predstavnice Trag fondacije imale priliku da posjete Udruženje građana „Budućnost“ i da se ovom prilikom upoznaju sa aktivnostima Udruženja, kao i sa rezultatima koje Udruženje uspješno ostvaruje već punih 25 godina. U okviru ove posjete smo priliku da dobijemo korisne informacije i savjete vezane za dodatno unapređenje rada i funkcionisanja naše organizacije, a razgovarali smo i o nekim novim inicijativama i mogućoj saradnji. Između ostalog, imali smo priliku da još bolje upoznamo Trag fondaciju sa kojom već neko vrijeme ostvarujemo saradnju“, rekli su u UG “Budućnost”

Udruženje građana “Budućnost” je, u okviru programa “Solidarni odgovor na Covid-19 II” finansiranog od strane Trag fondacije, u proteklom periodu imao niz akcija kako bi se prikupio novac za opremanje izolatorijuma za krizno zbrinjavanje novoprimljenih korisnica i djece, žrtava rodno zasnovanog nasilja, u Sigurnoj kući u Modriči.