Predstavnici Udruženja građana “Budućnost” i Opštine Modriča održali su danas sastanak sa ciljem informisanja nadležnih u Opštini o projektu „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“.

Danas smo sa predstavnicima opštinske uprave Modriča održali inicijalni sastanak u cilju predstavljanja projekta koji je podržan od strane Austrijske razvojne agencije i Care International Balkans-Sarajevo. S obzirom da je sam cilj projekta usmjeren na ublažavanje humanitarnih i socijalno-ekonomskih posljedica krize koju je uzrokovala pandemija Covid-19, te da jedan segment projekta uključuje jačanje kapaciteta zajednice u odgovoru na Covid-19 i poboljšanje socijalno-ekonomske situacije ciljnih grupa, bilo nam je od izuzetne važnosti da čujemo sugestije i prijedloge za realizaciju ove aktivnosti od strane predstavnika naše opštinske uprave, kao i da dogovorimo naredne korake u cilju uspostavljanja zajedničke saradnje na ovom projektu“, rekla je Ana Cvijanović, koordinatorka projekta.

Podsjećamo projekat „Socio-ekonomske intervencije za umanjenje štetnih posljedica uzrokovanih pojavom virusa Covid-19 u Modriči i Vukosavlju“ započeo je sa realizacijom u maju mjesecu i trajaće do februara 2023. godine.

Opšti cilj projekta je doprinijeti ublažavanju humanitarnih i socijalno-ekonomskih posljedica krize Covid-19 na području opštine Modriča i Vukosavlje sa fokusom na marginalizovane kategorije (starije osobe, osobe sa invaliditetom i druge marginalizovane osobe pogođene krizom Covid-19).