Pandemija COVID-19 koja je pogodila čitav svijet naročito je uticala na one najranjivije kategorije našeg društva, među kojima su žrtve rodno zasnovanog i porodičnog nasilja.

Pojava pojačanog nasilja tokom pandemije nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu, te iako su organizacije civilnog društva, rodni mehanizmi i donatori prepoznali ovaj problem i pokušali da se ponašaju u skladu sa tim, činjenica je da se upravo od gore pomenutih organizacija očekuje najveća podrška.

Takođe, utvrđeno je da se finansijski status sigurnih kuća, koje nisu adekvatno regulisane ni u uobičajenim okolnostima, dodatno pogoršao tokom krize. To je bilo posebno vidljivo tokom početnog perioda pandemije kada je bilo neophodno obezbjediti redovnu hranu, odjeću, zalihe lijekova, dezinfekciju, zaštitnu odjeću i prilagoditi prostorije za izolaciju ili karantin.

UN Women prepoznao je ovu problematiku na način da je za osam organizacija koje u svom sastavu imaju i sigurnu kuću, finansirao aktivnosti u okviru projekta „Podrška sigurnim kućama i žrtvama rodno zasnovanog nasilja u vrijeme COVID-19“, čiji glavni cilj je da bude dodatna podrška organizacijama civilnog društva koje vode sigurne kuće i podržavaju žrtve rodno zasnovanog i porodičnog nasilja tokom pandemije.

Direktna podrška u vidu grantova za sigurne kuće

Projekat podrazumijeva direktnu podršku sigurnim kućama u vidu grantova kroz koje je svaka sigurna kuća planirala sredstva za ono što im je najneophodnije (zamjena stolarije, rekonstrukcija dotrajalih kupatila, kupovina namještaja i aparata, organizacija psiholoških radionica, renoviranje dijela sigurne kuće radi proširenja prostora za provođenje radno okupacione terapije, izgradnja izolatorijuma i slično).

Pored toga, u okviru projekta je provedeno i istraživanje koje se odnosi na institucionalnu podršku sigurnim kućama u vrijeme pandemije COVID-19, kao i dvodnevna radionica sa predstavnicama svih osam sigurnih kuća u BIH u cilju razvoja seta preporuka za poboljšanje institucionalnog i državnog odgovora na podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja u vrijeme pandemije. 

Važnost projekta nemjerljiva

Jelena Mišić, direktorica udruženja građana „Budućnost“, nosioca projekta, ističe da je važnost jednog ovakvog projekta nemjerljiva, naročito ako se uzme u obzir da je rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici doživjelo svojevrsnu ekspanziju koja je zahtjevala dodatnu podršku za one koji štite žrtve nasilja.

„UN Women je međunarodna organizacija sa kojom mi kao udruženje, ali i ostalih sedam organizacija partnera u projektu, sarađujemo uspješno dugi niz godina. Njihova nesebična podrška izgradnji boljeg društva, društva u kojem neće biti nasilja i u kojem će žene biti poštovane, imati jednaka prava i u kojem neće biti diskriminisane ni po kom osnovu, a naročito rodnom, još jednom je došla kada smo je svi nekako najviše trebali i na čemu smo im svi veoma zahvalni. Nasilje nad ženama se povećalo tokom pandemije i činjenica da je to prepoznato kao važan problem od strane UN Women-a daje nam snagu da uspješno radimo i dalje“, rekla je Mišić.

Gradnja izolatorijuma UG “Budućnost”

Ona je dodala da su sredstva koja su proslijeđena UG „Budućnost“ iskorištena za gradnju izolatorijuma koji je naročito tokom prvog talasa pandemije bio prijeko potreban.

„U jednom momentu imate situaciju da trebate da primite žrtvu za koju se sumnja da je pozitivna na COVID, imate žrtvu koja je u izolaciji, jer je kolektiv u kojem radi u izolaciji i imate žrtve koje su svakako tu u sigurnoj kući. Organizovati normalan i nesmetan rad u kojem neće ispaštati ni žrtve, ni osoblje, bilo je veoma izazovno i naporno. Upotrebom izolatorijuma biće mnogo lakše posvetiti se adekvatnom rješavanju ove problematike“, dodala je direktorica UG „Budućnost“.

Projekat „Podrška sigurnim kućama i žrtvama rodno zasnovanog nasilja u vrijeme COVID-19“ zajedno realizuju organizacije „Budućnost“ Modriča, „Fondacija lokalne demokratije“ Sarajevo, „Lara“ Bijeljina, „Medica“ Zenica, „Udružene žene“ Banjaluka, „Vive žene“ Tuzla, „Žene sa Une“ Bihać i „Žena BiH“ Mostar.