Predstavnici udruženja građana “Budućnost” zajedničku kampanju “Odgovorni zajedno” započali su uličnom akcijom na kojoj su građane Modriče informisali o temi ovogodišnje kampanje koja je seksualno nasilje, ali i o rasprostranjenosti ovog oblika nasilja uopšteno.

Prilikom razgovora i informisanja o samoj kampanji sa građanima smo takođe popunjavali upitnike koje je izradila Evropska mreža za rad sa učiniocima nsilja WWP EN i ono što smo primjetili jeste da zainteresovanost za razgovor na temu seksualnom nasilja nije bila naročito velika. Velika većina građana je pitanja smatrala veoma intimnim i na ista nisu željeli odgovoriti.

Ipak, ono što je ovogodišnja kampanja uspjela da učini, jeste da se pokrene razgovor na ovu temu i da se građani koliko toliko oslobode  da o nasilju mora da se priča i da o nasilju ne smije da se šuti.